Aktuality

Krízové brzdenie si precvičili naši vodiči počas Školy bezpečnej jazdy

20.06.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Prioritou našej spoločnosti je zabezpečenie čo najvyššej možnej miery bezpečnosti cestujúcich. A preto aj tento rok sme zabezpečili pre svojich vodičov celodenný výcvik vodičských zručností v Centre bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni. Prvý júnový víkend sa niesol v znamení Školy bezpečnej jazdy, počas ktorej si 36 vodičov vyskúšalo na šiestich autobusoch rôzne krízové situácie, ktoré sa učili čo najefektívnejšie zvládnuť. Realizácia školenia prebiehala pod vedením skúsených inštruktorov z Centra bezpečnej jazdy v areáli motoristického okruhu Slovakia Ring. 

Využitie teoretických poznatkov priamo v praktických situáciách  

Počas Školy bezpečnej jazdy si naši vodiči najskôr osvojili teoretické poznatky, ktoré si následne vyskúšali v praxi. V rámci teórie sa dozvedeli nové poznatky o základoch a technike správneho sedenia za volantom autobusu v súvislosti s tým, aký to má vplyv na zvládnutie krízových situácií. Ďalej si osvojili správnu techniku držania volantu, ktorá má v prípade vzniku mimoriadnej situácie výrazný vplyv na jej priebeh a ovplyvňuje tiež rýchle zvládnutie takejto situácie z hľadiska času. Náplňou školenia bolo aj zvládnutie nedotáčavého a pretáčavého šmyku, ktorý je jeden z najťažšie zvládnuteľných šmykov, ktoré môžu nastať v cestnej premávke. Inštruktor z Centra bezpečnej jazdy učil vodičov viaceré manévre ako sa vyhnúť prekážke v dostatočnom časovom predstihu. Obsah školenia bol zameraný aj na rozdiel medzi reakčnou a brzdnou dráhou autobusu, vzhľadom na rýchlosť akou ide autobus, a aký podstatný rozdiel je v dĺžke brzdnej dráhy pri rýchlosti 50 km/h pri porovnaní s rýchlosťou 60km/h.  

Cieľom inštruktora bolo poukázať nato, že aj po niekoľko ročných skúsenostiach so šoférovaním autobusu, sa môžu aj profesionálni vodiči dopúšťať chýb, ktoré môžu mať výrazný vplyv na zvládnutie krízových situácií. 

Čerešničku na torte predstavovala pre niektorých našich vodičov možnosť vyskúšať si jazdu autobusom na pretekárskom okruhu, ktorá bola určite pre všetkých zúčastnených nezabudnuteľným zážitkom z tohto dňa. 

 

Po absolvovaní teórie mali vodiči možnosť vyskúšať si všetky teoretické poznatky aj v reálnej praxi. Na svojich módrych štvorkolesových spoločníkoch museli zvládnuť rôzne typy klzných plôch a tiež rôzne prekážky, ktoré boli zámerne nasimulované. Inštruktori ich učili efektívne zvládnuť krízové brzdenie, aby vedeli čo najrýchlejšie zabrzdiť v prípade vzniku krízovej situácie. Ďalšou časťou praktickej výučby vodičov bolo trénovanie, ako zvládnuť nedotáčavý a pretáčavý šmyk. Ako posledné si vodiči mali možnosť  vyskúšať jazdu na odtrhovej plošine, ktorá zámerne vyvolávala pretáčavý šmyk zadnej nápravy autobusu s rôznou intenzitou. Záver dňa sa niesol v znamení celkového vyhodnotenia zo strany inštruktorov, ktorí vodičom rozdali certifikáty o absolvovaní Školy bezpečnej jazdy.  

„Sme radi, že aj tento rok sme mohli zabezpečiť pre našich ďalších 36 vodičov celodenný výcvik v Škole bezpečnej jazdy, a umožnili im tak získať certifikát, ktorý je potvrdením toho, že majú nadobudnuté profesionálne zručnosti pri riadení autobusov aj v krízových situáciách. Zároveň veríme, že tieto skúsenosti budú šíriť ďalej aj pomedzi svojich kolegov.“ poznamenal riaditeľ dopravno-prevádzkového odboru Ing. Ľubomír Taška 

Škola bezpečnej jazdy z pohľadu vodičov SAD Žilina 

Organizovanie Školy bezpečnej jazdy považujú vodiči za jedinečnú príležitosť, ako si môžu vyskúšať  rôzne krízové situácie a naučiť sa ich správne zvládnuť s čo najmenšími následkami. Samotní vodiči sa vyjadrili na záver dňa iba pozitívne: „Tento deň mi dal to, že som sa tu naučil poriadne a správne brzdiť pri neočakávaných krízových situáciách. Skúsili sme si tu limit, pokiaľ až môžeme ísť pri šoférovaní autobusu. Vyskúšali sme si také situácie, ku ktorým v bežnej premávke nedochádza a sme pripravení na ne správne reagovať. Bol to super strávený deň, ktorý mi dal veľa poznatkov aj nadobudnutých zručností, a inštruktori sú naozajstnými profesionálmi.“ poznamenali naši vodiči. 

Naša spoločnosť považuje bezpečnosť cestujúcich za najdôležitejšiu. Z toho dôvodu umožnila svojim vodičom zúčastniť sa jednodňového školenia v Centre bezpečnej jazdy, počas ktorého si vodiči osvojili zručnosti ako rýchlo reagovať a správne zvládnuť krízové situácie, ku ktorým môže dôjsť kedykoľvek počas jazdy. Správne zvládnutie takejto situácie a rýchla reakcia na ne môžu predísť vzniku samotnej nehody, a zároveň zachrániť život cestujúcim a tiež samotnému vodičovi.