Obmedzenia

Obmedzenie dopravy do obce Mojš.

09.08.2016 - Žilina

dôvodu konania triatlonu nebudú v sobotu dňa 13.08.2016 vykonané spoje na linke 511401 Žilina – Mojš : spoj č. 9 (odchod zo Žiliny o 13.10 hod.) a spoj č. 12 (odchod z Mojša ObÚ o 13.25 hod.).