Obmedzenia

Uzávierka železničného priecestia Kľače

21.09.2016 - Žilina

Úplná uzávierka železničného priecestia Kľače bude v dňoch 26.9.2016 a 27.9.2016 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Spoje, ktoré sú vedené na linke 511434 v smere :
zo Žiliny do Rajca : 5, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 35
z Rajca do Žiliny :  6, 8, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 36, 42
a na linke 511436/28 v smere z Rajca do Rajeckých Teplíc

budú premávať tak, že v obci Jasenové kaplnka sa otočia a vrátia sa cez obec Zbýňov späť na komunikáciu I/64.

Na všetkých uvedených spojoch predpokladáme meškanie do 5 minút.