Obmedzenia

Úplná uzávierka cesty v obci Stará Bystrica

19.07.2019 - Čadca

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 19.7.2019 v čase od 12:00 do 21.7.2019 13:00 bude v obci Stará Bystrica z dôvodu konania kultúrneho podujatia úplne uzavretá cesta III/2037 v úseku Hámer (križovatka ciest II/520 a III/2037) po prepojenie ciest II/520 a III/2037 nad areálom Základnej školy.

V tomto úseku bude premávka odklonená na cestu II/520. V čase uzávierky budú taktiež autobusové zastávky Stará Bystrica, námestie a Stará Bystrica, ZŠ premiestnené na cestu II/520 do jestvujúcich odstavných zastávkových zálivov.