Meškania spojov smerom do rajeckej doliny aj späť do Žiliny - Slovenská autobusová doprava Žilina

Obmedzenia

Meškania spojov smerom do rajeckej doliny aj späť do Žiliny

09.05.2021 - Žilina

Spoje zo Žiliny do rajeckej doliny meškajú do 15 min a spoje smerom z rajeckej doliny do Žiliny meškajú cca 5 minút pre cestné práce. Doprava je v úseku, na ktorom sa pracuje, púšťaná striedavo v jednom jazdnom pruhu a preto vznikli kolóny a meškania.

Týka sa to spojov do/z obcí Podhorie a L.Závadka, L.Svinná-Babkov, Turie, Rajecké Teplice, Stránske, Kunerad, Kamenná Poruba, Zbyňov, Jasenové, Rajec, R.Lesná, Fačkov a Čičmany ako aj diaľkových spojov do/z Prievidze vrátane obcí, cez ktoré tieto spoje prechádzajú.

Kolóny sa rozplynuli: cca o 20:00