V súvislosti so zmenou dopravcu a Tarify v MHD Martin od 1.1.2022 Vám odporúčame, aby ste si regulovali zostatky na svojich kartách a nabíjali si ich tak, aby ste do konca roka 2021 na svojich kartách precestovali svoje kredity – zostatky. Vyhnete sa tak zbytočnej administratíve pri vracaní neprecestovaného zostatku. Od 1.10. 2021 pozastavujeme predaj 90dňových časových lístkov „štvrťročníkov“, preto, aby ich bolo možné precestovať do konca roka. 30dňové časové lístky - mesačníky je možné zakúpiť iba na obdobie platnosti do konca roka a od 1.12.2021 pozastavíme aj ich predaj. Dopravné karty našej spoločnosti (SAD Žilina,a.s.) ostanú po 1.1.2022 naďalej funkčné a budú sa dať používať na prímestskej doprave a v rámci clearingu aj u všetkých dopravcov na Slovensku zapojených v systéme TransCard