Tlačivá a dokumenty - Slovenská autobusová doprava Žilina

Tlačivá a dokumenty

Tlačivá a dokumenty

 • Žiadosť o vydanie/zmenu dopravnej karty PDF
 • Zájazdová doprava - objednávkový formulár PDF
 • Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy PDF
 • Prepravný poriadok MHD Martin PDF
 • Prepravný poriadok MHD Kysucké Nové Mesto PDF
 • Prepravný poriadok MHD Čadca PDF
 • Prepravný poriadok pre pravidelnú diaľkovú vnutroštátnu dopravu PDF
 • Prepravný poriadok pre príležitostnú, medzinárodnú a osobitnú pravidelnú autobusovú prepravu PDF
 • Tarifa MHD - Čadca PDF
 • Tarifa MHD - Kysucké Nové mesto PDF
 • Tarifa MHD - Martin PDF
 • Cenník prímestskej autobusovej dopravy PDF
 • Tarifa prímestskej autobusovej dopravy PDF
 • Tarifa pravidelnej diaľkovej vnútroštátnej autobusovej dopravy PDF
 • Obchodné podmienky elektronických médií PDF
 • Štatút súťaže - Dobíjač mesiaca PDF
 • Štatút súťaže - Súťaž so SAD Žilina PDF