Cestovné poriadky MHD Čadca

Cestovné poriadky MHD Čadca

Čadca - Sidl. III. - Kyčerka
platný od 10.12.2023

Čadca - Milošová
platný od 10.12.2023

Čadca - Čadečka
platný od 10.12.2023

Čadca - nemocnica - Kyčerka
platný od 10.12.2023

Cestovné poriadky sú vo formáte PDF.