Cestovné poriadky MHD Kysucké Nové Mesto

Cestovné poriadky MHD Kysucké Nové Mesto

MHD č.1 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Dúbie
platný od 13.12.2015

MHD č.2 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Dúbie - Suľkov
platný od 13.12.2015

MHD č.3 Kysucké Nové Mesto - Kamence - Radoľa - Bud. Lehota
platný od 16.10.2016

Cestovné poriadky sú vo formáte PDF.