Kontakt

INFORMÁCIE O CESTOVNÝCH PORIADKOCH, VYHĽADANIE SPOJENIA
PODNETY, PRIPOMIENKY, SŤAŽNOSTI A POĎAKOVANIA
CENTRÁLNY DISPEČING
ZÁJAZDOVÁ DOPRAVA
STRATY A NÁLEZY
  • v deň straty - Centrálny dispečing +421 911 524 537
  • ostatné dni - Klientske centrá
  • Cestujúci si v deň straty nálezu, môže nález vyzdvihnúť u vodiča vo vozidle, od druhého dňa na určenom mieste dopravcu , kde dopravca zhromažďuje a vydáva nálezy, a to do 30 dní odo dňa straty:
INFORMÁCIE KU DOPRAVNÝM KARTÁM
ODDELENIE PRAVIDELNEJ DOPRAVY
ODDELENIE TECHNICKEJ PREVÁDZKY A SLUŽIEB
ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV