Mimoriadne udalosti

Aktuálne nie sú žiadne mimoriadne udalosti

Aktuality

Sklenené plakety za odjazdené kilometre bez nehody si prevzalo ďalších 19 milionárov

20.03.2023 - Žilina, Martin, Čadca

Každá práca v sebe zahŕňa náročnosť a zodpovednosť, ale zároveň je v niečom inom jedinečná, výnimočná a prináša človeku pocit zadosťučinenia. Presne takúto prácu vykonávajú vodiči SAD Žilina. Práca vodiča si vyžaduje nielen zodpovednosť a svedomitosť pri jej vykonávaní, ale častokrát aj obrovskú dávku trpezlivosti....