Aktuality

V autobuse SAD Žilina vodiči sú povinní mať rúško, cestujúci sa riadia COVID automatom

25.10.2021 - Čadca, Martin, Žilina

Všetci žijeme každodenným sledovaním správ o nových prírastkoch nakazených a zomrelých na respiračné ochorenie COVID-19. Obzvlášť, keď sa počty zvyšujú, čo sa v súčasnosti deje s príchodom takzvaného Delta variantu tohto ochorenia.

Cestujúci sa riadia Covid automatom

Podľa aktuálnej situácie sú na týždennej báze vyhodnocované dáta v takzvanom COVID automate, ktorý je v podstate monitorovacím a signalizačným systémom. Jeho hlavnou úlohou je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy. Výstupom COVID automatu je priradenie jednotlivých okresov v rámci Slovenskej republiky do nasledovných farieb: zelená – monitoring, oranžová – ostražitosť, červená – 1. stupeň ohrozenia, bordová – 2. stupeň ohrozenia a čierna, teda 3. stupeň ohrozenia. Zjednodušene, ak sa okres, v ktorom je vedená autobusová linka nachádza v červenej, bordovej alebo čiernej farbe, cestujúci musia mať pred nástupom do autobusu a počas celej doby pobytu v ňom nasadený respirátor. Pre zelenú a oranžovú farbu postačuje rúško.

Výnimku v autobuse majú aj vodiči

Bez ohľadu na aktuálnu farbu okresu, kde vodič pracuje, vodičovi postačuje správne nasadené rúško prípadne vhodná alternatíva vzhľadom na fakt, že pracovná zdravotná služba udelila výnimku z používania respirátora FFP2, KN95 alebo N95 pre profesiu vodič autobusu. Na deti do 6 rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím sa vôbec nevzťahuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri a teda ani v autobuse. Na pravidelnej týždennej báze, aktualizujeme COVID mapu v obrazovkách v autobusoch, na základe ktorej sú cestujúci povinní sa riadiť. To znamená, že musia dodržiavať vstup do priestoru autobusu buď ochranným rúškom alebo respirátorom. Taktiež je výnimka z nosenia respirátora pre vodičov uverejnená v obrazovkách, aby cestujúci boli informovaní tiež o tejto skutočnosti.

Kroky spoločnosti SAD Žilina a prevencia

Naša spoločnosť sa dynamicky prispôsobila súčasnej situácii a už dlhodobo  vykonávaná každomesačnú dezinfekciu interiérov autobusov, ako aj administratívnych budov spoločnosti metódou elektrostatického postrekovania. Vodičom sú pravidelne vydávané rúška a respirátory. Každý autobus je taktiež vybavený príručnými dezinfekčnými prostriedkami. Avšak, rozmach indického variantu ochorenia, oficiálne nazývaného Delta je natoľko invazívny a ochorenie je natoľko nákazlivé, že akákoľvek prevencia môže byť nedostatočná. Z tohto dôvodu je potrebné spomenúť, že jedinou a zároveň najlepšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia je zaočkovanosť. Údaje mesiaca septembra 2021 ukazujú, že hospitalizáciu potrebovalo 80 % nezaočkovaných osôb a iba 20 % za­očkovaných. Zaočkovaných aspoň prvou dávkou bolo necelých 2,5 milióna osôb, čo je menej ako 50 % populácie. Ak by vakcinácia nefungovala, pomer nezaočkovaných a zaočkovaných v nemocniciach by bol vyrovnanejší. Naša spoločnosť má už takmer polovicu zamestnancov zaočkovaných, čo chápe ako dobrý krok k tomu, aby dokázala zabezpečovať dopravu aj v tomto náročnom období. Aj preto chceme vyzvať všetkých cestujúcich, aby sa zamysleli aj nad touto formou ochrany pred COVID-19 aj oni a očkovanie nebrali ako nepriateľa, ale naopak ako ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.