Aktuality

Cestujte zadarmo s dopravnou kartou SAD Žilina a uplatnite si zľavu na nákup

06.04.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Pravidelné cestovanie do práce alebo do školy v sebe zahŕňa každodennú úhradu cestovného v autobusoch. A preto sa vám snažíme čo najviac zjednodušiť tento proces práve využívaním dopravných kariet na uhrádzanie sumy cestovného.

Dopravná karta SAD Žilina je bezkontaktná čipová karta, a je ju možné využívať ako elektronickú peňaženku na zakúpenie cestovných lístkov v autobusoch prímestskej dopravy. Vzhľadom na to, že ide o elektronické zariadenie, musíte pri manipulácií s ňou narábať opatrne, pretože nesmie dochádzať k jej namáhaniu, ohýbaniu či dokonca lámaniu. Takisto nesmie byť v kontakte s elektrickým prúdom a nesmie prísť do styku s vysokou teplotou.

Vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina

Ak ste sa rozhodli, že nastal čas, aby ste si vybavili dopravnú kartu, môžete tak urobiť v ktoromkoľvek našom Klientskom centre. Potrebovať budete vypísané tlačivo na vydanie dopravnej karty, ktoré si môžete stiahnuť na našej internetovej stránke v sekcií tlačivá a dokumenty, alebo si tlačivo vypíšete priamo v Klientskom centre. Ďalej sa musíte preukázať dokladom totožnosti, a v prípade žiackej alebo študentskej dopravnej karty musíte dať tlačivo potvrdiť škole, ktorú vaše dieťa aktuálne navštevuje. V prípade, ak vlastníte preukaz ŤZP alebo ŤZP-S, je potrebné sa pri vybavení dopravnej karty preukázať Rozhodnutím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o čase platnosti vydaného preukazu ŤZP. S fotografiou si nemusíte robiť starosti, pretože naše pracovníčky vás odfotia na počkanie v Klientskom centre. Zakúpenie novej dopravnej karty je v sume 5,50 €, pričom dopravná karta je emitovaná s platnosťou na 5 rokov. Pokiaľ chcete na ňu hneď cestovať napr. cestou naspäť domov, stačí si na ňu vložiť minimálny vklad 5 €.

Dopravnú kartu SAD Žilina si môžete vybaviť aj online priamo z pohodlia vášho domu cez e-shop na webovej stránke www.sadza.sk.

 

 

Výhody vyplývajúce zo zakúpenia dopravnej karty SAD Žilina

 - lacnejšie cestovanie v porovnaní s úhradou cestovného lístka hotovosťou,

        - pohodlnejšia, jednoduchšia a rýchlejšia for­ma úhrady      cestovného,     ktorá zrýchľuje nástup a výstup cestujúcich,

        - možnosť využitia prestupného lístka do 30 minút,

        - možnosť využitia zliav v prevádz­kach OC Mirage,

        - možnosť online dobitia kreditu na dopravnú kartu,

        - možnosť využiť dopravnú kartu na linkách mestskej hromadnej dopravy   Čadca a  Kysucké Nové Mesto,

         - možnosť využiť dopravnú kartu u iných dopravcov (napr. SAD Trenčín,  SAD Prievidza),

         - peňažný vklad na dopravnej karte nie je časovo obmedzený,

         - vybavenie dopravnej karty z pohodlia domova prostredníctvom e-shopu

 

 

Prestupný cestovný lístok prináša zvýhodnené cestovné

Tí cestujúci, ktorí uhrádzajú cestovné dopravnou kartou SAD Žilina, majú možnosť využívať prestupný cestovný lístok do 30 minút za zvýhodnené cestovné. Jednorázovo si môžete z dopravnej karty zakúpiť maximálne 4 prestupné cestovné lístky s rovnakou nástupnou a výstupnou zastávkou, a tieto cestovné lístky na prestupnom spoji musia byť vydané aj v rovnakom poradí.

Máte už vybavenú dopravnú kartu a pýtate sa, kde si môžete na ňu vložiť určitý peňažný vklad?

Ponúkame vám viacero možností ako si dobiť kredit na dopravnú kartu. Jedným zo spôsobov je nabitie kreditu priamo u vodiča v autobuse prímestskej dopravy alebo na našich predajných miestach. Takisto si môžete aj online dobiť kredit na dopravnú kartu cez e-shop.

Postup v prípade straty dopravnej karty

Ak sa vám stane, že stratíte dopravnú kartu, treba túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na klientske centrum. Tu vám pracovníčky zablokujú vašu dopravnú kartu, aby nedošlo k jej zneužitiu. Pokiaľ však tak neurobíte, nezodpovedáme za jej prípadné zneužitie treťou osobou. Takisto neposkytujeme náhradu za stratenú alebo poškodenú kartu, ale cestujúci si môže vybaviť novú dopravnú kartu za úhradu stanovených poplatkov.