Autobusové stanice

Autobusová stanica Vrútky

Ul. Karola Kalocsaya
038 61 Vrútky

Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Vrútky. Autobusová stanica má 4 stanovišťa. Dve slúžia pre mestskú hromadnú dopravu, jedno pre diaľkovú a prímestskú dopravu a jedno stanovište slúži na výstup cestujúcich z prichádzajúcich spojov.

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

  1. Medzinárodná a diaľková doprava
  2. MHD - smer Kol.Hviezda, Turčianske Kľačany
  1. MHD - smer Martin
Cieľové obce
Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa obcí
Mapa obslužnosti
Mapa dopravnej
obslužnosti

Cenník za poskytnuté služby platný od 1.1.2017

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: skerlik@sadza.sk.

Spoj v prímestskej pravidelnej doprave a mestskej pravidelnej doprave 0,99 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 1,80 € (bez DPH)
Zmena CP 16,60 € (bez DPH)
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 30,00 € (bez DPH)
Nedodržanie Dopravno – prevádzkového poriadku 70,00 € (bez DPH)
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 50,00 € (bez DPH)