Aktuality

Zmena v rámci dopravnej obslužnosti v Rajeckej doline

01.07.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Slovenská autobusová doprava Žilina v spolupráci s Integrovanou dopravou Žilinského kraja pripravili nové integrované cestovné poriadky. Do platnosti vstúpia od 10.7.2022 v rámci spustenia I. etapy IDS ŽSK, kedy nastane zmena v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy v oblasti Rajeckej doliny.  

Úprava cestovných poriadkov spočíva v nadviazaní prímestských autobusov v prestupných miestach - uzloch na existujúcu železničnú dopravu, resp. do doby navýšenia kapacity železničnej dopravy na nevyhnutnú úroveň na doplňujúce nosné linky autobusovej dopravy.  

Cieľom integrovaných cestovných poriadkov je postupne učiť cestujúcich prestupovať a ušetrené dopravné výkony použiť na zahustenie spojov na potrebný interval v zmysle štandardov, alebo na naplnenie štandardov v podobe prvého ranného či posledného večerného spoja, z tej ktorej obce či časti kraja.  Jednou z hlavných priorít zmeny organizácie verejnej osobnej dopravy je, že ponúkaná možnosť prestupu na vlak môže pomôcť v skrátení doby prepravy, a to najmä vyhnutím sa zložitej dopravnej situácii na cestnej sieti v úseku Lietavská Lúčka - Žilina . Pri návrhu sa bezpodmienečne prihliadalo na obsaditeľnosť spojov a kapacitné možnosti vozidiel verejnej osobnej dopravy.  Súčasná komplikovanosť spojenia, odrádzajúca potenciálnych cestujúcich, je daná predovšetkým nedostatočnou dostupnosťou a nadväznosťou spojení iných dopravných módov (vlak – autobus – MHD). V celom Žilinskom kraji bude preto postupne dochádzať k harmonizácii prestupných miest medzi autobusmi a vlakmi. Veríme, že pozitívnu zmenu tohto faktora prinesie práve zavedenie integrovaného cestovného poriadku a zlepšenie časových a miestnych nadväzností v prestupných bodoch so zavedením a rozvojom integrovaného dopravného systému.  

Zjednodušene povedané, integrované cestovné poriadky sú nadväzné v prestupných uzloch a to nielen na kostrové linky autobusovej dopravy, ale hlavne na železničnú dopravu. Ušetrené dopravné výkony z celodenných súbežných spojov z koncových obcí až do krajského mesta a to predovšetkým  v rámci dopravného sedla a víkendu, boli použité na zlepšenie dopravnej obslužnosti v podobe vyššej frekvencie spojov.  

Nové integrované cestovné poriadky pre Rajeckú dolinu si môžete pozrieť na stránke: www. sadza.sk v sekcií cestovné poriadky a na stránke www.idzk.sk v sekcii CP Rajecká dolina. 

 


                            Oznam - zmena  cestovného poriadku platnosť od 10.7.2022
Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
502414 Čadca Čadca-Lutiše 2, 5 časový posun o 2 minúty skôr  zmena organizácie dopravy
504409 KNM KNM-Rudinská 26 časový posun o 3 minúty skôr zmena organizácie dopravy
511401 Žilina Žilina-Mojš 117 časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie dopravy
      120 časový posun o 7 minút skôr zmena organizácie dopravy
511403 Žilina Žilina-Višňové 77, 188 budú vedené aj v sobotu a nedeľu zmena organizácie dopravy
511409 Žilina Žilina-Radôstka 8 úprava jazdnej doby zmena organizácie dopravy
      26 časový posun o 5 minút neskôr, vytvorenie prestupu v Lutišiach dopravná obslužnosť
      31 úprava jazdnej doby zmena organizácie dopravy
511418 Žilina Žilina-Varín 3 časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie dopravy
511420 Žilina Žilina-Divina 13 zmena znamienka , ostane X, v nedeľu preložený na 511421/3 zmena organizácie dopravy
      14 preložený na linku 511421/12 zmena organizácie dopravy
511421 Žilina Žilina-Divina, Lúky 3, 12 bude jazdiť aj v nedeľu zmena organizácie dopravy
      14 zrušený, je nahradený spojom 12 zmena organizácie dopravy
      103 zrušený, je nahradený spojom 3 zmena organizácie dopravy
511425 Žilina Žilina-Podhorie 31, 35, 37, 41 úprava vedenia spojov zmena organizácie dopravy
511431 Žilina Žilina-Rajecké Teplice všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy
511432 Žilina Žilina-Kunerad všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy
511433 Žilina Žilina-Kamenná Poruba všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy
511434 Žilina Žilina-Rajec všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy
511435 Žilina Žilina-Prievidza všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy
511437 Žilina Žilina-Čičmany všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy
511438 Rajec Rajec-Malá Čierna všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy
511439 Rajec Rajec-Ďurčiná všetky spoje zaradenie linky do Integrovaného dopravného systému zmena organizácie dopravy