Aktuality

Desať našich zamestnancov reprezentovalo spoločnosť v celoslovenskej kampani

18.07.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Spustenie kampane bolo od 1.6. do 30.6.2022 a celkovo sa zapojilo 10 našich zamestnancov, ktorí tak tvorili 3 družstvá. Vzhľadom k tomu, že našej spoločnosti záleží na udržateľnej mobilite, tak aj tento rok podporila svojich zamestnancov v rozhodnutí využiť na cestovanie do práce práve ekologický druh dopravy, a to bicykel.  

 

Už po piatykrát sa tak naša spoločnosť zapojila do tejto kampane. V rámci Slovenska sa zapojilo celkovo do kampane až 1322 spoločností a spoločnosť SAD Žilina sa tak vďaka počtu najazdeným kilometrom umiestnila na 244. mieste, čo môžeme označiť za úspech pri zohľadnení počtu všetkých prihlásených prevádzok. 

Tímy registrované za našu spoločnosť: 

Tím Makači – Mgr. Lukáš Kubiatko, Kamil Koniar, Veronika Mária Haščíková, Ján Krajčovič 

Tím Veslo –Ľubomír Lacek, Martin Veselovský, Štefan Šimko, Miroslav Kurák 

Tím Ja a Hela – Ing. Elena Masarovičová, Ing. Slavomír Škerlík 

 

Mená, ktoré sú zvýraznené, predstavujú výhercov v rámci tímu z pohľadu najazdených kilometrov.  

Vyhodnotenie jednotlivých tímov: 

Názov tímu 

Jazdy 

Km 

CO2 

Celkové poradie 

Tím Veslo 

153 

1453,12 

367,57 

1. 

Tím Makači 

76 

195,98 

49,00 

2. 

Tím Ja a Hela 

40 

86,47 

74,04 

3. 

 

Sumárne vyhodnotenie všetkých tímov SAD Žilina: 

 

Km 

CO2 

Bicykel 

 1 735, 56 km 

490,60 kg 

 

V rámci celého Slovenska bolo v roku 2022 v priebehu kampane Do práce na bicykli najazdených 1 868 775,18 km a ušetrilo sa až 551 274,71 kg CO2. 

Zúčastneným tímom a ich jednotlivcom patrí uznanie za snahu prispieť k ochrane nášho životného prostredia a veríme, že nasledujúci rok bude reprezentovať našu spoločnosť ešte viac tímov, ktorí tak spoločne dosiahnu vyšší počet najazdených kilometrov a ušetreného CO2, a tým urobia niečo dobré nielen pre svoje vlastné zdravie, ale v neposlednom rade aj pre zdravie našej planéty.