Aktuality

Bezplatné vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina počas Európskeho týždňa mobility a bezplatné cestovanie autobusmi počas Svetového dňa bez áut

12.09.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Rovnako, ako aj pominulé roky, aj tento rok  sa v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom zapájame do Európskeho týždňa mobility, ktorý pripadol opäť na termín od 16. do 22. septembra. Počas tohto týždňa je pre všetkých cestujúcich pripravená ponuka bezplatného vybavenia novej dopravnej karty SAD Žilina, a tiež bezplatné cestovanie prímestskou autobusovou dopravou v Žilinskom kraji počas Svetového dňa bez áut 22. septembra. 

 

Vzhľadom k neľahkému obdobiu, ktoré sme dlhšiu dobu zažívali všetci, tak výročnou témou Európskeho týždňa mobility na tento rok je „Lepšia dostupnosť“, ktorá poukazuje na túžbu jednotlivcov v rámci celej Európy znovu nadviazať vzájomné kontakty po niekoľkých mesiacoch izolácie, rôznych obmedzení a limitov. To znamená, že po vzájomnom stretnutí sa ľudí na námestiach alebo iných podujatiach, môžu naďalej zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Preto naším cieľom v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom je počas Európskeho týždňa mobility opäť prispieť k tomu, aby ľudia čoraz viac využívali na svoju cestu do práce, k lekárovi či do školy verejnú dopravu, ktorá je nielen bezpečnejšia, nakoľko naďalej zabezpečujeme dezinfekciu priestorov autobusov, ale zároveň je aj šetrnejšia k životnému prostrediu, ktoré je opäť  viac znečisťované v dôsledku narastajúceho počtu automobilov na cestách po postupnom uvoľňovaní opatrení.  

Bezplatné vybavenie novej dopravnej karty 

Počas Európskeho týždňa mobility chceme v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom motivovať všetkých cestujúcich, aby na svoj presun do práce, školy, k lekárovi, za rodinou či zábavou využívali prednostne verejnú dopravu. A preto umožníme všetkým cestujúcim počas tohto týždňa vybaviť si novú dopravnú kartu bez zaplatenia manipulačného poplatku vo všetkých klientskych centrách SAD Žilina. Ak cestujúci nemá so sebou fotografiu potrebnú na vybavenie dopravnej karty, pracovníčky v klientskom centre mu ju vyhotovia bezplatne. Všetky náklady spojené s vydaním novej dopravnej karty SAD Žilina uhrádza Žilinský samosprávny kraj. Cestujúcich však upozorňujeme, že bezplatné vybavenie dopravnej karty SAD Žilina, NEPLATÍ v prípade online vybavenia dopravnej karty. 

Bezplatné cestovanie autobusmi počas Svetového dňa bez áut 

22. September 2022 je označený ako Svetový deň bez áut, a počas tohto dňa umožníme  v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom všetkých cestujúcim cestovať prímestskou autobusovou dopravou v Žilinskom kraji BEZPLATNE. Cieľom je podporiť využívanie ekologických foriem dopravy, ako je napr. cyklistická, pešia a verejná doprava, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a znižujú negatívne dopady na ľudské zdravie. Zámerom je motivovať cestujúcich k využívaniu verejnej dopravy a poukázať na význam verejnej osobnej dopravy ako trvalo udržateľného dopravného systému. Cestujúcim počas tohto dňa nebude vydané Základné cestovné, ale na svojom cestovnom lístku nájdu tarifu ,,Dieťa do dovŕšenia 6. roku veku “, ktorá má nulovú hodnotu.