Aktuality

Využívajte naplno služby poskytované v našich klientskych centrách

02.11.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Snahou našej spoločnosti je zabezpečiť, aby boli v čo najvyššej možnej miere naplnené potreby a požiadavky cestujúcich a zákazníkov. Za týmto účelom máme zriadené na každej svojej prevádzke klientské centrá, ktorých cieľom je poskytovať zákazníkom komplexné informácie o všetkých poskytovaných službách v rámci našej  spoločnosti. 

Klientské centrá sú vybudované najmä z toho dôvodu, aby zákazníci mohli naplno využívať všetky služby, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Cieľom je poskytovať cestujúcim potrebné informácie o zmenách v cestovných poriadkoch a o rôznych obmedzeniach v doprave. Pracovníčky klientskych centier sú pre zákazníkov k dispozícii každý pracovný deň s cieľom čo najlepšie ich informovať a poskytovať všeobecný prehľad o možnostiach dopravy a o možnostiach využívania zliav pri cestovaní verejnou dopravou, aby bola pre nich čo najviac výhodná.

Aj napriek tomu, že od 1. novembra 2022 došlo k zmene otváracích hodín v klientskom centre OC Mirage, zákazníci môžu aj naďalej využívať služby klientského centra v takom istom rozsahu ako boli zvyknutí doposiaľ. Došlo iba k úprave otváracích hodín klientskeho centra. 

Služby poskytované v klientskych centrách našej spoločnosti:

Zákazníci väčšinou navštevujú  klientské centra za účelom informovanosti o cestovných poriadkoch prímestskej dopravy a MHD Čadca a KNM, ďalším častým dôvodom návštevy klientskeho centra je vybavenie si novej dopravnej karty a dobitie kreditu, prípadne jej prolongácia v prípade dopravnej karty typu Žiak/ Študent.  V tejto súvislosti  je potrebné pripomenúť, že v klientskych centrách sa vykonáva aj blokovanie DK, ak dôjde k jej strateniu alebo odcudzeniu.

Medzi ďalšie veľmi dôležité funkcie klientskych centier patrí predaj cestovných lístkov. Na predajných miestach našej spoločnosti si cestujúci môžu zakúpiť miestenky a cestovné lístky na diaľkové a medzinárodné linky.

Od spustenia pilotnej etapy integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji si cestujúci môžu v klientskych centrách zakúpiť na dopravnú kartu výhodné predplatné cestovné lístky na požadované zóny, do ktorých je zaradené územie, ktorým pravidelne cestujú verejnou dopravou.

Ak chcete aj vy využívať služby poskytované v našich klientskych centrách, uvádzame vám pre lepšiu informovanosť otváracie hodiny všetkých klientskych centier.