Aktuality

Autobusy SAD Žilina sú už pripravené na zimné obdobie

30.11.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Cieľom jesennej a zimnej údržby autobusov je zabezpečiť, aby autobusy SAD Žilina boli vo výbornom technickom stave a boli pripravené prekonávať častokrát veľmi nepriaznivé zimné počasie. Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť cestujúcim pocit istoty a bezpečia aj počas náročnejších situácií na dopravných cestách.

Začiatok zimy je pre našu spoločnosť spojený s neustálym sledovaním predpovede počasia, ktorá je nesmierne dôležitá na to, aby sme dokázali včas reagovať v prípade hlásení na možnosť výskytu extrémnych mrazov. Laboratórna filtrovateľnosť štandardnej zimnej nafty je do -20°C, avšak zimné teploty niekedy klesajú aj pod túto hodnotu. Preto z tohto dôvodu je v nádržiach pripravená tzv. arktická nafta, ktorá je v prípade extrémnych podmienok okamžite natankovaná do autobusov.

Čo všetko sa kontroluje a vykonáva v rámci zimnej údržby autobusov

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú údržbu autobusov v dostatočnom časovom predstihu. Prvé, čo sa kontroluje v rámci údržby, je kontrola chladiacej kvapaliny a jej správne nariedenie, ktoré musí byť až do -25°C. Ďalej sa kontrolujú akumulátory, dochádza k výmene palivových filtrov a odkaleniu palivovej nádrže, následne sa kontroluje aj hĺbka dezénu pneumatík. K výmene pneumatík na autobusoch nedochádza, nakoľko na zadnej náprave sú záberové pneumatiky počas celého roka.

Problémy nastávajú počas odstavenia autobusov

Najčastejšie k problémom pri prevádzke autobusov dochádza práve cez víkend, kedy sú autobusy odstavené a nafta umiestnená v nádržiach sa začína oddeľovať. Preto je veľmi dôležité používať predhrievač nafty pri rannom štarte, ktorý je kľúčový aj z pohľadu zabezpečenia celodenného pohodlia. V súčasnosti sú všetky autobusy SAD Žilina vybavené časovačom na nezávislé kúrenie, vďaka ktorému, keď príde vodič ráno k autobusu, je chladiaca kvapalina už predhriata a štartovanie je o to jednoduchšie a ľahšie. Takže veľmi dôležité pri rannom štarte je to, v akom stave je autobus zanechaný. Preto vodič už pri poslednom spoji musí myslieť na to, aby sa akumulátor zbytočne nevybíjal. V prípade starších autobusov (Euro 4) sa používajú elektromagnetické retardéry, ktoré sú náchylnejšie na spotrebu elektriny. U novších typov autobusov (Euro 6) sa spomínané elektromagnetické retardéry vymenili za hydrodynamické, ktoré už nespotrebúvajú elektrinu, ale navyše prebytočné teplo odvádzajú späť do chladiacej sústavy.

Pre autobusy SAD Žilina sú definované interné teplotné štandardy

Na to, aby bola zabezpečená príjemná teplota pre cestujúcich v interiéri autobusu aj počas chladných zimných dní, má naša spoločnosť zavedené a definované teplotné štandardy platné pre interiér autobusu. Tieto teploty sa udržiavajú aj prostredníctvom nezávislého kúrenia, ktoré je pravidelne mesačne vyhodnocované prevádzkovými majstrami našej spoločnosti. Tí vyhodnocujú reálne kúrenie a upozorňujú tých vodičov, ktorí ho nesprávne využívajú. Čo sa týka teplotného štandardu kabíny vodiča, tak ten si nastavuje sám vodič podľa vlastných potrieb, avšak musí dbať na hygienické predpisy. Naša spoločnosť má počas letného a zimného obdobia stanovené svoje interné teplotné štandardy, ktoré sú v súlade s hygienickými normami.

Naša spoločnosť sa snaží poskytovať cestujúcim čo najvyššiu mieru pohodlia a komfortu pri cestovaní autobusmi aj počas chladnejších zimných dní. Cieľom je poskytovať cestujúcim pocit istoty, že autobusy SAD Žilina ich bezpečne dopravia aj počas nepriaznivého počasia do cieľa ich cesty. Za týmto účelom sa vykonáva komplexná údržba autobusov v dostatočnom časovom predstihu.