Aktuality

Od 11. decembra 2022 sa mení cestovný poriadok v prímestskej autobusovej doprave

01.12.2022 - Čadca, Martin, Žilina

V prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji dochádza od 11. decembra k zmenám cestovných poriadkov. Zmeny cestovných poriadkov boli realizované na linkách v regiónoch Horné Považie, Turiec a Kysuce. Uvedené zmeny vychádzajú z dátumu zmien grafikonu železničnej dopravy. To znamená, že väčšina zmien úzko súvisí s prípojmi na vlakové spojenia, ostatné zmeny sú uskutočnené buď z dôvodu zmeny organizácie dopravy, požiadaviek obecných úradov, alebo z dôvodu dopravnej obslužnosti.

Práve decembrový termín zmien cestovných poriadkov je považovaný za hlavný a počas neho sa  vykonávajú najväčšie úpravy v cestovných poriadkoch.

Preto je potrebné si overiť, či nedošlo k úprave cestovných poriadkov na linkách, ktorými pravidelne cestujete. 

Región Horné Považie

V regióne Horné Považie zmeny cestovných poriadkov súvisia v dosť veľkej miere so zmenou železničného cestovného poriadku. Konkrétne ide o linku Bytča – Súľov, kde boli zohľadnené požiadavky na prípoj k vlakom a od vlakov. Ďalej boli zapracované zmeny z dôvodu zmeny organizácie dopravy, a tiež boli zapracované požiadavky IDS a obecných úradov Horný Vadičov, Nededza, Podhorie, Babkov, Stránske a Kunerad.

Región Kysuce

Zmeny cestovných poriadkov súvisia najmä s prípojmi k vlaku, pri ktorých jednotlivé spoje sú posunuté o niekoľko minút buď skôr, alebo neskôr. Konkrétne ide o linky Čadca – Oščadnica, Skalité – Čadca – Kysucké Nové Mesto, Čadca- Krásno nad Kysucou – Zborov nad Bystricou – Stará Bystrica a Čadca – Turzovka – Korňa. V cestovných poriadkoch boli ešte zapracované na linkách Čadca – Oščadnica a Turzovka – Čadca – Žilina aj požiadavky cestujúcich.

Región Turiec

V regióne Turiec zmeny cestovných poriadkov súvisia so zmenami organizácie dopravy v Turčianskych Tepliciach, zapracované boli aj požiadavky obecných úradov Laskár, Šútovo, Nolčovo, požiadavky základnej školy Kláštor pod Znievom a Bilingválneho gymnázia Sučany.

 

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
501461 Bytča Bytča-Súľov 3 spoj bude vedený v X zmena organizácie práce
      6 časový posun o 20 minút skôr, prípoj na Žilinu dopravná obslužnosť
      8 bude vedený v X, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      13 časový posun o 10 minút neskôr, zlúčený so sp. 23, prípoj na vlak dopravná obslužnosť
      23 zrušený, zlúčený so spojom 13 zmena organizácie práce
      27 časový posun o 15 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      36 vedený v 6+, časový posun o 20 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      40 časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      44 zrušený, zlúčený so spojom 40 zmena organizácie práce
      103, 105 časový posun o 15 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      104 časový posun o 15 minút skôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
      106 časový posun o 5 minút skôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
      107 vedený v +, časový posun o 5 min. neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      108 časový posun o 10 minút skôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
      111, 113 časový posun o 20 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      112, 114 časový posun o 5 minút skôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
      117, 129 zlúčené do jedného spoja 117, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      118 vedený denne, časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie práce
      120, 122 časový posun o 5 minút skôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
      121, 131 zlúčené do jedného spoja 131, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      123 časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      125 časový posun o 35 minút neskôr, odvoz z druhej zmeny dopravná obslužnosť
      126 zrušený, zlúčený so spojom 120 zmena organizácie práce
      127 vedený v x6, pôvodne spoj 107 zmena organizácie práce
      133 pôvodne sp.3, bude vedený v 6+ s čas.posunom o 20 min.skôr zmena organizácie práce
      138 zrušený, zlúčený so spojom 36 zmena organizácie práce
501462 Bytča Bytča-Pov.Bystrica 60 časový posun o 10 minút neskôr, prípoj v P.B. od vlaku zmena organizácie práce
      všetky spoje premenovaná zastávka Predmier, OcÚ na Predmier, kostol zmena organizácie práce
501463 Bytča Bytča-Žilina 31 časový posun o 3 minúty skôr zmena organizácie práce
           
501465 Bytča Bytča-Peklina 1 časový posun o 5 minút neskôr zmena organizácie práce
      37 zrušený, zlúčený so spojom 43 zmena organizácie práce
      42 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku v Dolnom Hričove dopravná obslužnosť
      43 bude vedený v X+, zlúčenie so spojom 37 zmena organizácie práce
501467 Bytča Bytča-Štiavnik 4 skrátenie spoja, vedený od zastávky Štiavnik, Blažkov zmena organizácie práce
      57 skrátenie spoja, vedený do zastávky Štiavnik, Blažkov zmena organizácie práce
      77 časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie práce
      86 časový posun o 10 minút neskôr zmena organizácie práce
      110 nový spoj vedený v X11 zmena organizácie práce
501470 Bytča Bytča-Pšurnovice 38 časový posun o 5 minút neskôr zmena organizácie práce
501471 Bytča Bytča-Petrovice 5 časový posun o 5 minút neskôr zmena organizácie práce
      50 časový posun o 7 minút neskôr zmena organizácie práce
501472 Bytča Bytča-Makov 54 vedený X+, časový posun o 15 min. neskôr, zlúčený so spojom 74 zmena organizácie práce
      74 zrušený, zlúčený so spojom 54 zmena organizácie práce
501473 Bytča Kolárovice-Pov.Bystrica 12 zrušený, zlúčený so spojom 16 zmena organizácie práce
      16 vedený v X, zlúčený s spojom 12, bez zachádzky do Hvozdnice zmena organizácie práce
      22 časový posun o 2 minúty skôr, skrátenie jazdnej doby o 2 minúty zmena organizácie práce
      23 skrátenie jazdnej doby o 2 minúty zrýchľovanie jazdy
501475 Bytča Bytča-Žilina 37 vedený v X, časový posun o 10 minút skôr, dopravná obslužnosť
        na zastávke Svederník, Jednota prestup do Dlhého Poľa  
      47 vedený v 6+ zmena organizácie práce
      52 časový posun o 20 minút skôr zmena organizácie práce
501477 Bytča Bytča-Veľké Rovné 30 vedený denne, časový posun o 10 minút neskôr  zmena organizácie práce
      44 zrušený, zlúčený so spojom 30 zmena organizácie práce
      55 vedený v X zmena organizácie práce
      57 zrušený, zlúčený so spojom 55 zmena organizácie práce
502406 Čadca Skalité-KNM 71 časový posun o 5 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      74 spoj vedený cez Kysucký Lieskovec, Jednota, prípoj od Lodna dopravná obslužnosť
502408 Čadca Čadca-Oščadnica 11 časový posun o 2 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
502409 Čadca Čadca-Oščadnica 5, 7 časový posun o 8 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
502413 Čadca Čadca-Stará Bystrica 17,21,25 časový posun o 2 min. neskôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
      18 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      23 časový posun o 20 min. skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
           
502455 Čadca Čadca-Korňa 35 časový posun o 15 minút neskôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
      37 časový posun o 10 minút skôr, prípoj od vlaku dopravná obslužnosť
502462 Čadca Turzovka-Žilina 11 časový posun o 5 min neskôr dopravná obslužnosť
504404 KNM Lodno-Žilina 3 časový posun o 20 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      10, 47, 46 časový posun o 5 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      12 vedený v X, časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      13 vedený v X dopravná obslužnosť
      17 časový posun o 5 minút neskôr zmena organizácie práce
      19, 26, 39 časový posun o 10 minút skôr zmena organizácie práce
      23 časový posun o 20 minút neskôr zmena organizácie práce
      24 časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      25, 43 časový posun o 25 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      28, 40, 146 časový posun o 30 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      37 časový posun o 3 minúty neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      49 časový posun o 35 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      112 vedený v 6+, časový posun o 20 minút skôr, pôvodne spoj 12 dopravná obslužnosť
      113 vedený v 6+, časovýposun o 25 minút skôr, pôvodne spoj 13 dopravná obslužnosť
504405 KNM KNM-Povina 5 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
504406 KNM Horný Vadičov-Žilina 8 časový posun o 5 minút skôr, bude zachádzať cez Galierovce  požiadavka OcÚ H.Vadičov
      39 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      53 časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie práce
504409 KNM KNM-Rudinská 3, 35, 135 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      6, 47 časový posun o 20 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      42, 44 časový posun o 30 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      43 časový posun o 6 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      45 časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
504411 KNM Nesluša-Žilina 9, 49 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
504413 KNM KNM-Ochodnica všetky spoje prispôsobené zmene grafikonu železníc dopravná obslužnosť
504492 KNM Lodno-KNM 1 skrátená jazdná doba zrýchľovanie jazdy
      3 časový posun o 5 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      4 časový posun o 5 minút skôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
      5, 6 časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku dopravná obslužnosť
           
506401 Martin Martin-Dolný Kubín všetky spoje zmena názvov aut.zastávok: Martin, Košúty, BILLA na Campo di Martin, zosúladenie názvov so zastávkami DPMM
         Martin, OÚNZ na Poliklinika Škultétyho  
      36 nebude zachádzať na zastávky Sučany,žel.st., Sučany, gymnázium, dopravná obslužnosť
        miesto neho bude zachádzať 506404/16  
506402 Martin Martin-Nolčovo všetky spoje zmena názvov aut. zastávok: Martin, Košúty, BILLA na Campo di Martin,  zosúladenie názvov so zastávkami DPMM
         Martin, OÚNZ na Poliklinika Škultétyho  
      2 posun spoja o 5 min. skôr zmena organizácie práce
      4 posun spoja o 5 min. skôr pripomienka
      6 posun spoja o 15 min. neskôr zníženie čakania pri prestupe na bus
      9 posun spoja o 10 min. skôr požiadavka Obce Nolčovo
      21, 121 posun spoja o 5 min. neskôr požiadavka Obce Nolčovo
      24 posun o 25 min. skôr, zabezpečenie prestupov na zast.Krpeľany, žel,st. dopravná obslužnosť
      31 posun spoja o 15 min. neskôr požiadavka Obce Nolčovo
506403 Martin Martin-Šútovo všetky spoje zmena názvov aut. zastávok: Martin, Košúty, BILLA na Campo di Martin, Martin, OÚNZ na Poliklinika Škultétyho zosúladenie názvov so zastávkami DPMM
      9 časový posun o 18 minút skôr požiadavka Bilingválneho gymn.Sučany
      12 časový posun spoja o 10 minút neskôr požiadavka Bilingválneho gymn.Sučany
      13 posun spoja v úseku Krpeľany, žel.st. - Šútovo v dňoch šk. vyučovania, v dňoch šk. prázdnin bez zmeny (ako sp. 113) požiadavka Obce Šútovo
506404 Martin Martin-Ružomberok všetky spoje zmena názvov aut. zastávok: Martin, Košúty, BILLA na Campo di Martin, Martin, OÚNZ na Poliklinika Škultétyho zosúladenie názvov so zastávkami DPMM
      14 posun spoja o 5 min. skôr zmena organizácie práce
      16 v dňoch šk.vyuč. bude zachádzať na zast. Sučany,žel.st., Sučany, gymn. požiadavka Bilingválneho gymn.Sučany
      116 bude premávať v ňoch šk. prázdnin, po trase a časoch ako sp.16 zmena organizácie práce
506405 Martin Martin-Podhradie, Konské všetky spoje zmena názvov aut. zastávok: Martin, Košúty, BILLA na Campo di Martin, Martin, OÚNZ na Poliklinika Škultétyho zosúladenie názvov so zastávkami DPMM
      47 posun o 10 min. neskôr, zabezpečenie prestupu z vlaku Sučany, žel.st. dopravná obslužnosť
506406 Martin Martin-Turč. Štiavnička všetky spoje zmena názvov aut. zastávok: Martin, Košúty, BILLA na Campo di Martin, Martin, OÚNZ na Poliklinika Škultétyho zosúladenie názvov so zastávkami DPMM
506412 Martin Kláštor pod Zn.- 3, 7 spoje nebudú zachádzať na zast. Kláštor pod Zn., ZŠ požiadavka ZŠ Kláštor pod Znievom
    Laskár,Valentová 13, 14 zrušenie spojov zmena organizácie práce
506413 Martin  Martin-Prievidza 30, 48 zlúčenie spojov - spoj 30 bude pokračovať priamo do Martina, nebude zachádzať do Valentovej, v súvislosti s úpravou sp. 13 a 14/506412 zmena organizácie práce
506414 Martin  Martin-Horná Štubňa všetky spoje zrušená aut. zastávka Tur. Teplice, píla zmena organizácie dopravy v T.Tepliciach
506417 Martin Martin-Turč. Teplice všetky spoje zrušená aut. zastávka Tur. Teplice, píla zmena organizácie dopravy v T.Tepliciach
           
509401 T.Teplice Turč. Teplice-Mošovce všetky spoje zrušená aut. zastávka Tur. Teplice, píla zmena organizácie dopravy v T.Tepliciach
509403 T.Teplice Turč. Teplice-Jasenovo všetky spoje zrušená aut. zastávka Tur. Teplice, píla zmena organizácie dopravy v T.Tepliciach
509404 T.Teplice Turč. Teplice-Sl. Pravno všetky spoje zrušená aut. zastávka Tur. Teplice, píla zmena organizácie dopravy v T.Tepliciach
509405 T.Teplice Turč. Teplice-Brieštie všetky spoje zrušená aut. zastávka Tur. Teplice, píla zmena organizácie dopravy v T.Tepliciach
509410 T. Teplice Turč. Teplice-Vrícko 7 posun spoja o 5 min. neskôr, skrátenie jazd.doby v súvislosti s úpravou        sp. 8 a 10/509410 zmena organizácie práce
      8 posun spoja o 5 min. neskôr, úprava jazdnej doby, spoj bude zachádzať       do Valentovej, prestup z vlaku požiadavka Obce Laskár
      10 posun spoja o 5 min. neskôr, úprava jazdnej doby, prestup z vlaku požiadavka Obce Laskár
      12 posun spoja o 5 min. neskôr zmena organizácie práce
511405 Žilina Žilina-Stráňavy 22 bude premávať v X, nebude zachádzať cez M.Lúčku, Rybné nám. zmena organizácie práce
      42 zrušený zmena organizácie práce
511412 Žilina Žilina-Terchová-Šípková 15 časový posun o 10 minút skôr zmena organizácie práce
511414 Žilina Žilina-Lysica 14 časový posun o 3 min. neskôr, vytvorenie prestupu vo Varíne do Žiliny dopravná obslužnosť
511415 Žilina Žilina-Dolná Tižina 5, 116 úprava jazdnej doby zmena organizácie práce
511417 Žilina Žilina-Nezbud.Lúčka 3 úprava jazdnej doby zmena organizácie práce
511418 Žilina Žilina-Varín 35 vložená zastávka Nededza, rázc. požiadavka OcÚ Nededza
511419 Žilina Žilina-Stráža 10, 119 úprava jazdnej doby zmena organizácie práce
511423 Žilina Žilina-Dlhé Pole 32 bude bez označenia zmena organizácie práce
      132 zrušený zmena organizácie práce
511425 Žilina Žilina-Lietava všetky spoje zapracovaná zastávka Podhorie, Babčanská požiadavka OcÚ Podhorie
511427 Žilina Žilina-L.Svinná, Babkov 5, 10, 13 časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie práce
      20 časový posun o 9 minút skôr požiadavka OcÚ Babkov
511428 Žilinas Žilina-KNM 128 zrušený zmena organizácie práce
511431 Žilina Žilina-Rajecké Teplice 5, 13 zachádzanie cez RT, Poluvsie, Katrena dopravná obslužnosť
      12 časový posun o 5 minút skôr, vytvorenie prestupu do Žiliny dopravná obslužnosť
      14 časový posun o 5 minút skôr, prestup na 511434/7 do Rajca dopravná obslužnosť
      20 časový posun o 10 minút skôr požiadavka OcÚ Stránske
      všetky spoje zapracovaná zastávka Stránske, ZŠ zmena organizácie dopravy
      ostatné spoje prispôsobené zmene grafikonu železníc dopravná obslužnosť
511432 Žilina Žilina-Kunerad 12 bude vedený v X10 od Kunerad, ZŠ požiadavka OcÚ Kunerad
      51 rozdelený na X10  bude po Kunerad, ZŠ požiadavka OcÚ Kunerad
      65 bude vedený v X11 po Kunerad, Liečebný ústav požiadavka OcÚ Kunerad
      ostatné spoje prispôsobené zmene grafikonu železníc dopravná obslužnosť
           
511433 Žilina Žilina-Kamenná Poruba 3 časový posun o 10 minút neskôr, vytvorenie prestupu  dopravná obslužnosť
      66 časový posun o 5 minút skôr, prestup na diaľkové linky  dopravná obslužnosť
      75, 112 nový pár spojov k vlaku, vedený v X požiadavka IDS
      ostatné spoje prispôsobené zmene grafikonu železníc dopravná obslužnosť
511434 Žilina Žilina-Rajec 19 bude premávať X10 zmena organizácie dopravy
      20 časový posun o 20 minút neskôr požiadavka IDS
      79 pôvodne spoj 19, bude premávať X11 zmena organizácie dopravy
      80 časový posun o 10 minút skôr, zmena trasy požiadavka IDS
511437 Žilina Žilina-Čičmany 3, 8 časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie dopravy
      všetky spoje prispôsobené zmene grafikonu železníc dopravná obslužnosť
511438 Rajec Rajec-Malá Čierna všetky spoje prispôsobené zmene grafikonu železníc dopravná obslužnosť
511439 Rajec Rajec-Ďurčiná 30 bude vedený cez Rajec, žel.st., vytvorenie prestupu z vlaku dopravná obslužnosť
      všetky spoje prispôsobené zmene grafikonu železníc dopravná obslužnosť

 

Nové cestovné poriadky nájdete na www.sadza.sk a na vyhľadanie svojho spoja môžete využiť we­bovú stránku www.cp.sk a aplikáciu Ubian.