Aktuality

Viete, ktoré veci a predmety, nie je povolené prepravovať v autobusoch SAD Žilina?

29.05.2023 - Čadca, Martin, Žilina

V nadväznosti na to, že často vznikajú otázky spojené s tým, ktoré veci je možné prepravovať v autobusoch, naša spoločnosť chce informovať cestujúcich o tom, ktoré predmety a veci sú jednoznačne vylúčené z prepravy.

Bicykle s výnimkou cyklobusov

Ako prvé je potrebné poznamenať, že vylúčená je preprava bicyklov v autobusoch SAD Žilina s výnimkou tých autobusových spojov, ktoré sú označené symbolom bicykla v časoch, ktoré sú uvedené v cestovnom poriadku, a tiež do vyčerpania kapacity. Aj v tomto prípade sa bicykle neprepravujú v autobuse, ale buď na cyklovleku alebo špeciálnom nosiči, ktorý je pripevnený k autobusu zo zadnej strany.

Zakázaná je preprava akýchkoľvek nebezpečných vecí

Cestujúci nesmú prepravovať v autobusoch SAD Žilina žiadne nebezpečné veci, zbrane ani veci, ktorých preprava je zakázaná právnymi predpismi. Takisto sem zaradzujeme veci, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ohroziť bezpečnosť a  plynulosť prepravy, alebo veci, ktoré sú nevhodne zabalené a môžu spôsobiť znečistenie autobusu. V zmysle Prepravného poriadku našej spoločnosti sú z prepravy vylúčené aj veci, ktoré majú nepríjemný zápach a obťažovali by ostatných cestujúcich v autobuse.

Batožina presahujúca stanovené rozmery

Z hľadiska batožiny je stanovené, že cestujúci, ktorí má batožinu, ktorej celková váha presahuje 50 kg, je tiež vylúčená z prepravy. To isté platí aj v prípade batožiny presahujúcej rozmery 80x60x50 cm.

Preprava vecí, ktorých dĺžka presahuje 200 cm a majú priemer alebo uhlopriečku väčšiu ako 30 cm, takisto nie je povolená. Ani veci tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 150x100x10 cm sa nesmú prepravovať v autobusoch SAD Žilina.

Ďalším prípadom je preprava invalidného vozíka bez cestujúceho, ktorý nie je možné poskladať. Ak autobus nie je vybavený zariadením na jeho pevné ukotvenie, tak takáto preprava tiež nie je povolená.

Snahou našej spoločnosti je poskytnúť cestujúcim základný prehľad tých vecí, ktoré nie je možné prepravovať v autobusoch SAD Žilina buď z bezpečnostných, alebo kapacitných dôvodov. Poskytnutím informácií z tejto oblasti je možné zabezpečiť, aby sa predchádzalo nepríjemnostiam vzniknutým počas samotnej prepravy.