Aktuality

Dňa 11.12.2016 dochádza k zmenám cestovných poriadkov na prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji

05.12.2016 - Žilina, Martin, Čadca

Zmeny sa týkajú cestovných poriadkov na  linkách v regiónoch Žilina, Martin, Čadca, Bytča a Kysucké Nové Mesto.  Tieto zmeny vychádzajú z dátumu  zmien grafikonu železničnej dopravy. Väčšina zmien súvisí s prípojmi na vlakové spojenia a návozom zamestnancov do práce. Ostatné zmeny sa týkajú menších úprav časov podľa dopravnej situácie na jednotlivých linkách.

Celkovo bolo vykonaných 296 zmien a to z dôvodu, že decembrový termín zmien je hlavný termín, kedy sa vykonávajú najväčšie úpravy v cestovných poriadkoch.

SPOLU ZA CA MT Sp
Optimalizácia časov v cestovných poriadkoch 46 7 42 95
Požiadavky na zmeny časov od OcÚ a cestujúcich 41 13 15 69
Prípoje k vlakom 16 6 4 26
Prípoje k autobusom 5 5 5 15
Zmena vedenia spojov (značky) 22 2 48 72
Nové spoje 8 3 2 13
Upravené, nahradené spoje 6 - - 6
Spolu 144 36 116 296

Z tabuľky zmien je vidno, že najviac úprav časov a to až 95 tvoria zmeny, ktoré sa týkajú optimalizácie cestovných poriadkov. Tieto zmeny vyplývajú z neustáleho monitorovania vozidiel, porovnávania jednotlivých časov odchodov a snahy ich upravovať v prospech cestujúceho a to najmä zrýchľovaním časov spojov v úsekoch,  kde to dopravná situácia umožňuje.

Pozitívom sú zmeny, kedy vytváraním nových spojov vychádzame v ústrety cestujúcim, ktorým končí pracovná doba o 21:00 hod., prevažne sa to týka zamestnancov a návštevníkov obchodných centier. Tú sme už v minulosti zaviedli spoje o 21:30 hod. zo Žiliny a tieto od 11.12 rozširujeme o spoj v smere na Rajec. Celkovo tieto spoje o 21.30 hod. môžu využiť cestujúci zo Žiliny do Bytče, Kysuckého Nového Mesta, Terchovej, Strečna a Višňového. 

Ostatný zmeny tvoria reálne požiadavky od obecných úradov, prípojov, zmeny vedenia spojov, vytváraním nových spojov a následnou úpravou alebo nahradením spojov, ktoré z prevádzkových dôvodov stratili opodstatnenie.

 Aktuálne odchody svojho autobusu si môžu cestujúci pozrieť na našej web stránke, kde už je zverejnený nový cestovný poriadok. Kto si nie je istý, či mu autobus premáva a kedy,  môže kedykoľvek využiť webovú aplikáciu www.mojbus.sk, aplikáciu UBIAN,  kde okrem aktuálnych odchodov zistí  aj aktuálne informácie o svojom spoji, ako napr. meškanie, presnú polohu autobusu a pod. 

Aktuálny cestovný poriadok si môžu cestujúci pozrieť priamo na našej stránke www.sadza.sk. Prípadne si kúpiť knižný cestovný poriadok, ktorý cestujúci nájdu vo všetkých klientskych centrách SAD Žilina.

Hlavné zmeny podľa regiónov:

ČADCA

Optimalizácia časov v cestovných poriadkoch 7
Požiadavky na zmeny časov od OcÚ a cestujúcich 13
Prípoje k vlakom 6
Prípoje k autobusom 5
Zmena vedenia spojov (značky) 2
Nové spoje  3
Spolu 36

Nové spoje:

502451/8 a 502456/4 boli zriadené na základe požiadaviek mesta Turzovka a OcÚ Dlhá nad Kysucou. Novými spojmi bude zlepšená obslužnosť územia v ranných hodinách, kde bola doprava smerom na Turzovku zabezpečovaná na 5.00 a 7:30 hod. Tieto spoje budú zabezpečovať návoz na 6:00 – 6:30 hod. a umožňujú cestovať na Čadcu na 7:30 hod. Taktiež sú upravené a predĺžené spoje na linke 502455/17,2. Spoje boli zriadené na základe požiadavky OcÚ Korňa na návoz pracujúcich do firmy Nikos, s.r.o. na rannú zmenu a následne bude možnosť cestovať z lokality Korňa, Boháčovci do Turzovky s príchodom 6:40 hod, s možnosťou prestupovať na spoj do Čadce. Úpravy v odchodoch zo zastávok sa vykonávali najmä z dôvodu nadväznosti na vlaky a autobusy, z dôvodu kolón v Čadci a taktiež z dôvodu presunu autobusovej zastávky  Čadca, námestie na Čadca, žel.zast. mesto.

MARTIN

Optimalizácia časov v cestovných poriadkoch 42
Požiadavky na zmeny časov od OcÚ a cestujúcich 15
Prípoje k vlakom 4
Prípoje k autobusom 5
Zmena vedenia spojov (značky) 48
Nové spoje  2
Spolu 116

Nové spoje:

114/506409 – bude premávať v prac. dňoch v období od 23.12. do 30.12. len po zastávku Martin, aut. st.

(pôvodný spoj 14 zachádza na zast. Martin, ZŤS; v uvedenom období  je v úseku MT, AS – MT, ZŤS nulová frekvencia cestujúcich)

14/509410 – bude premávať v prac. dňoch len v období  od 2.1. do 5.1. v úseku Vrícko, konečná – Kláštor pod Zn., pošta

(prevádzková potreba – v uvedenom období nepremáva z dôvodu nízkej frekvencie spoj 2/509410).

ŽILINA

Optimalizácia časov v cestovných poriadkoch 46
Požiadavky na zmeny časov od OcÚ a cestujúcich 41
Prípoje k vlakom 16
Prípoje k autobusom 5
Zmena vedenia spojov (značky) 22
Nové spoje 8
Upravené, náhradné spoje 6
Spolu 144

Nové spoje :

511430/33 Žilina 21.30 hod. – Rajec 22.10 hod.

511413/14 Rajec 19.00 – Žilina 19.35 

Zavedenie oboch spojov súvisí s rozšírením ponuky o 21.30 hod. na Rajeckú dolinu

504413/3 Ochodnica žst. 6.10 – Ochodnica konečná 6.20 hod.

504413/34 Ochodnica, kon. 5.35 hod. Ochodnica žst. 5.45 hod.

504413/36 Ochodnica, kon. 18.35 hod. Ochodnica 18.45 hod. – nové spoje k vlakom do a zo Žiliny

511433/51 R. Teplice 22.00 – K. Poruba 22.20 hod.

511433/56 K. Poruba 22.25 – R.T. 22.40 hod.- v R.Tepliciach je vytvorený prípoj k spoju  

                  511430/33, ktorý je zavedený zo Žiliny do Rajca o 21.30 hod. – rozšírenie ponuky na 

                   Rajeckú dolinu

501467/93 Bytča 16.05 hod. – Štiavnik 16.25 – prevádzkové opatrenie

Podrobné zmeny v cestovných poriadkoch:

Linka

Región

Názov linky

Spoj

Zmena

504404

KNM

KNM - Lodno

47,49

úprava jazdnej doby

504405

KNM

KNM - Povina

29

časový posun o 5 min. neskôr

504406

KNM

Žilina - Horný Vadičov

27

časový posun o 5 min. skôr

 

 

 

20

bude zachádzať cez Galierovcov

504409

KNM

KNM - Rudinská

4

úprava jazdnej doby

504410

Čadca

Čadca - Nesluša

2

úprava jazdnej doby

504411

KNM

Žilina - Nesluša

2,31,80,108

úprava jazdnej doby

 

 

 

7

zmena trasy

504413

KNM

KNM - Ochodnica

5,34,36

nové spoje

 

 

 

33

časový posun o 5 min. neskôr

504492

KNM

KNM - Lodno

17

časový posun o 55 min. skôr

 

 

 

14,15

zrušené spoje

511406

Strečno

Žilina - Strečno

40

zapracovaná zastávka Celulózka

 

 

 

37

vylúčená zastávka Celulózka

511408

Martin

Žilina - Martin

1,2

vylúčená zastávka Dubná skala, kameňolom

511409

Lutiše

Žilina - Radôstka

18

časový posun o 10 min. neskôr

511410

Terchová

Žilina - Terchová

 

časové kódy na cyklobusy

511411

Terchová

Žilina - Biely Potok

57, 74

časový posun o 5 min. neskôr

 

 

 

6,10,33

úprava jazdnej doby

 

 

 

76

predĺženie jazdnej doby 5 min.

 

 

 

66

predĺženie jazdnej doby 3 min.

 

 

 

25

nebude zachádzať cez Tepličkun.Váhom

511412

Terchová

Žilina - Šípková

10

úprava jazdnej doby

511418

Varín

Žilina - Varín

34, 140

úprava jazdnej doby

511420

Divina

Žilina - Divina

9,12,13,114

časový posun o 5 min. skôr

 

 

 

25,28,29,35,36

úprava jazdnej doby

511421

Divina

Žilina - Divina, Lúky

19

časový posun o 5 min. neskôr

511423

Dlhé Pole

Žilina - Dlhé Pole

58,114,115

úprava jazdnej doby

 

 

 

44,57

úprava jazdnej doby

511424

Ovčiarsko

Žilina - Ovčiarsko

3,17,23,45,107

zapracovaná zastávka Nemocničná

511425

Podhorie

Žilina - Podhorie

13,14

časový posun o 15 min. skôr

 

 

 

11,18

časový posun o 5 min. skôr

 

 

 

15,19,26

úprava jazdnej doby

511427

Liet.Svinnná

Žilina - Lietav.Svinná

19,20,29,31

zapracovaná nová zastávka L.Lúčka, ZŠ Májová

 

 

 

14

časový posun o 5 min. neskôr

 

 

 

27

úprava jazdnej doby

 

 

 

28

časový posun o 10 min. skôr

 

 

 

42

zmena vedenia spoja X

 

 

 

46

nový spoj, bude premávať SO, NE

 

 

 

44

úprava jazdnej doby

511428

KNM

Žilina - KNM

77

nebude zachádzať cez firmu INA

 

 

 

88

nebude zachádzať cez AS KNM

 

 

 

84

časový posun o 5 min. neskôr

 

 

 

87

zmena vedenia spoja SO, NE

 

 

 

71

zrušený spoj nízka frekvencia

 

 

 

3

nový spoj v X

511430

Rajec

Žilina - Rajec

33

nový spoj, ŽA 21:30 - Rajec 22:10 hod.

 

 

 

14

nový spoj, Rajec 19:00 - ŽA 19:35 hod.

 

 

 

4

zrušený spoj

511431

Raj.Teplice

Žilina - Konská

214

časový posun o 3 min. neskôr

 

 

 

4,7

úprava jazdnej doby + 3 min.

 

 

 

10

úprava jazdnej doby

511432

Raj.Teplice

Žilina - Kunerad

27,38

úprava jazdnej doby

 

 

 

35

úprava jazdnej doby + 3 min.

511433

Raj.Teplice

Žilina - Kam.Poruba

12

zmena vedenia spoja

 

 

 

112

bude len v nedeľu, o 25 min. neskôr

 

 

 

47

bude vedený z R.T. do Kam.Poruby

 

 

 

51

nový spoj z R.T. do Kam.Poruby

 

 

 

56

nový spoj z Kam.Poruby do Raj.Teplíc

511434

Rajec

Žilina - Rajec

31

Zrušený – nízka frekvencia

 

 

 

20

úprava jazdnej doby

 

 

 

33

úprava jazdnej doby

511437

Rajec

Žilina - Čičmany

15,32

úprava jazdnej doby

 

 

 

53,58

predĺženie jazdy o 3 min.

 

 

 

 

zmena názvu Čičmany, Mieris na Radenov dom

511438

Rajec

Rajec - Malá Čierna

13

časový posun o 10 min. neskôr

511440

Rajec

Rajec - Malá Čierna

10

časový posun o 10 min. neskôr

 

 

 

6

posun o 10 min. skôr, bude zachádzať na žst.

511501

Komárno

Žilina - Komárno

31,32

zmena časového kódu, linka pozastavená

511504

Štúrovo

Žilina - Štúrovo

5,6

zmena časového kódu

511701

Brno

Žilina - Brno

12,13,14,15,

zmena časového kódu

501461

Bytča

Bytča-Súľov,Hradná

107

o 10 min. skôr

 

 

 

111,117

o 5 min. skôr

 

 

 

27

o 5 min. neskôr

 

 

 

125,129

o 5 min. skôr

 

 

 

45

zmena vedenia spoja

 

 

 

35

zmena vedenia spoja

 

 

 

131

nový spoj

 

 

 

121

zmena vedenia spoja

 

 

 

118,120

o 1 min. skôr

 

 

 

40

zmena vedenia spoja

 

 

 

44

nový spoj

501462

Bytča

Bytča-Plevník-Považská Bystrica

43,47,44,48

úprava odchodov na niekt.zastávkach

 

 

 

58

o 5 min.skôr + zmena vedenia spoja

 

 

 

60

úprava odchodov na niekt.zastávkach

 

 

 

 

a zachádzka aj na Plevník-Drien.,Kremeň

 

 

 

70

nový spoj

 

 

 

 

premenovanie názvov zastávok

501463

Bytča

Bytča-Horný Hričov-Žilina

11

úprava odchodov na niekt.zastávkach

501464

Bytča

Bytča-Dolný Hričov-Ovčiarsko-Žilina

 

premenovanie názvu zastávky

501465

Bytča

Bytča-Dolný Hričov-Peklina

44

o 5 min.skôr

501467

Bytča

Bytča-Štiavnik

3

zrušený

 

 

 

93

nový spoj

 

 

 

78

o 10 min. skôr

 

 

 

 

premenovanie názvov zastávok

501469

Bytča

Štiavnik-Považská Bystrica

 

premenovanie názvov zastávok

501470

Bytča

Bytča-Bytča,Pšurnovice

36

zmena vedenia spoja

 

 

 

46

nový spoj

501471

Bytča

Bytča-Petrovice,Setechov ZŠ-Petrovice

31

zmena vedenia spoja

 

 

 

35

nový spoj

 

 

 

48

zmena vedenia spoja

 

 

 

50

nový spoj od Petrovice,RD

501472

Bytča

Bytča-Kolárovice-Makov

45

uprava jazdnej doby-skrátenie

 

 

 

52

o 10 min. skôr

 

 

 

54

zmena vedenia spoja

 

 

 

74

nový spoj

501477

Bytča

Bytča-Veľké Rovné

10

úprava odchodov na niekt.zastávkach

 

 

 

34

o 5 min. skôr

 

 

 

30

zmena vedenia spoja

 

 

 

44

nový spoj

501478

Bytča

Žilina-Veľké Rovné

25

o 5 min. skôr

511460

Bytča

Žilina-Bytča-Považská Bystrica

5

úprava odchodov na niekt.zastávkach

 

 

 

47,49

zastávka aj na ŽA,Nemocničná

 

 

 

53

o 5 min. skôr

 

 

 

126

zrušený zrýchlený spoj

 

 

 

26

zastavovanie na všetkých zast.

502403

Čadca

Čadca – Turzovka - Klokočov

13, 1

Posun odchodu  o 5 min. neskôr

 

 

 

36, 22

Posun odchodu  o 5 min. neskôr

502405

Čadca

 Čadca - Raková - Korcháň - Kubríková

32

Posun odchodu spojov  o 15 min. skôr

502406

Čadca

Skalité - Čadca -Kysucké Nové Mesto

54

Zapracovanie zastávky Čadca, u Sedliaka I

 

 

 

 

Premenovanie zastávky Čadca, aut. st. na Čadca, aut. st., ul. Jesenského

502411

Čadca

Čadca – Stará Bystrica - Nová Bystrica - Vychylovka

12, 42

Posun spojov o 5 min. skôr

502414

Čadca

 Turzovka - Stará Bystrica - Lutiše

33

Zmena platnosti na pracovné dni, zapracovanie zastávky Stará Bystrica, nám.

 

 

 

11

Nový spoj v nedeľu

 

 

 

31

Posun odchodu o 5 min. neskôr

502415

Čadca

Čadca - Svrčinovec

25

Zmena platnosti na pracovné dni, posun o 15 min. neskôr

 

 

 

41

Nový spoj v sobotu a nedeľu

 

 

 

24

Zmena platnosti pracovné dni, posun o 15 min. neskôr

 

 

 

42

Nový spoj v nedeľu

 

 

 

6,8,12,26

Zapracovanie zastávky Čadca, Ul. Slobody, Tesco

 

 

 

 

Premenovanie zastávky Čadca, aut. st. na Čadca, aut. st., ul. Jesenského

502416

Čadca

Čadca, Svrčinovec, Záršie

 

Premenovanie zastávky Čadca, aut. st. na Čadca, aut. st., ul. Jesenského

502451

Čadca

Turzovka - Dlhá nad Kysucou

8

Nový spoj v dňoch školského vyučovania

502454

Čadca

Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov

34,54

Úprava jazdných dôb

 

 

 

40,53

Úprava jazdných dôb

502455

Čadca

Čadca - Turzovka - Korňa

17

Posun odchodu Turzovka, tesco, KIK na 5:45, predĺženie spoja po Korňa, Boháčovci, zapracovanie všetkých zastávok na linke

 

 

 

2

Predĺžený zo zastávky Korňa, Boháčovci, príchod na zastávku Turzovka, Tesco, KIK o 6:37

502456

Čadca

Turzovka - Hlinené

4

Nový spoj v dňoch školského vyučovania

502459

Čadca

Čadca - Staškov - Olešná - Klokočov - Turzovka

43

Posun o 10 min. skôr

 

 

 

26

Posun o 5 min. neskôr

 

 

 

9,11

Posun o 2 min. neskôr

502462

Čadca

Turzovka - Čadca - Žilina

9, 14

Úprva časov odchodov

502461

Čadca

Čadca - Turzovka - Makov

7

Úprava jazdných dôb

504402

Čadca

Čadca - Kysucké Nové Mesto - Žilina

44

Úprava jazdných dôb

 

 

 

20

Posun odchodu o 5 min. skôr

 

 

 

47

Úprava jazdných dôb

 

 

 

6

Posun o 5 min. skôr

506401

Martin

Martin - Kraľovany - Dolný Kubín

9, 17, 23, 25, 27, 29,

úprava jazdnej doby

31, 33, 35, 37, 41, 43

 

 

 

2, 8, 16, 18, 22, 26, 28, 128,

úprava jazdnej doby

 

 

 

19

spoj bude zachádzať na zast. Krpeľany, žel.st.

506402

Martin

 Martin - Krpeľany - Nolčovo

19, 27, 33

úprava jazdnej doby

4, 14, 16, 18, 26, 30

 

 

 

12

posun spoja o 5 min. skôr

 

 

 

31

posun spoja o 15 min. neskôr

 

 

 

36

spoj bude zachádzať na zast. Sučany, stará Prefa

506403

Martin

 Martin - Turany - Šútovo

13, 15, 17

úprava jazdnej doby

6, 18

 

 

 

9

odchod spoja o 3 min. neskôr, úprava jazdnej doby

506404

Martin

Martin - Sučany - Kraľovany - Ružomberok

6

posun spoja o 5 min. skôr

 

 

 

12

posun spoja o 5 min. skôr

 

 

 

13

úprava jazdnej doby

506405

Martin

Martin - Sučany - Podhradie, Konské

6

zmena trasy spoja

506406

Martin

Martin - Sučany - Turč. Štiavnička

6

úprava jazdnej doby

506409

Martin

Martin - Belá, Dulice - Necpaly

14

od 23.12. do 30.12. bude premávať len po zast. Martin, aut.st. (ako spoj 114)

 

 

 

65

odchod spoja o 5 min. neskôr, úprava jazdnej doby

506411

Martin

Martin - Kláštor pod Zn. - Vrícko

30

úprava jazdnej doby

506416

Martin

Martin - Príbovce - Blatnica

5

odchod spoja o 5 min. neskôr, úprava jazdnej doby

 

 

 

18

úprava jazdnej doby

506417

Martin        T. Teplice

Martin - Mošovce - Turč. Teplice

3

odchod spoja o 5 min. skôr, úprava jazdnej doby

 

 

 

7

bude zastavovať na zast. Turč. Teplice, SAD

 

 

 

25

posun spoja o 10 min. neskôr

 

 

 

132

spoj bude zachádzať na zast. Príbovce, STS

506418

Martin

Žilina - Martin - Turč. Teplice

5, 9, 11, 13

zrušená zastávka

T. Teplice

4, 6, 10, 12

Vrútky, Dubná skala, kameňolom

 

 

 

43

zapracovaná zastávka

 

 

Mošovce, dolný koniec

509401

T. Teplice

Turč. Teplice - Mošovce

11

posun spoja z 12,20 na 10,50 hod.

509410

Martin        T. Teplice

Turč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko

14

nový spoj - bude premávať len od 2.1. do 5.1. po zast. Kláštor, pošta

„Dobrou správou pre cestujúcich je, že v žiadnej oblasti, kde prevádzkujeme naše služby sa neznižujú štandardy a rozsah dopravnej obslužnosti. Popri vykonávaných zmenách našim hlavným cieľom je úprava tiež reálnych prepravných rýchlostí na spojoch, čím sa snažíme prepravu cestujúcich čo najviac zrýchliť. Žiaľ niekedy z dôvodu priepustnosti komunikácií sa tento zámer realizovať nedá. Cesty sú preplnené autami, ale tu treba vyzdvihnúť, že jedným z kľúčových riešení je práve voľba kvalitnej a modernej hromadnej dopravy,“ dodáva generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.  

Spoločnosť SAD Žilina patrí k najvýznamnejším autobusovým dopravcom v SR. Hlavnou činnosťou je poskytovanie výkonov v prímestskej doprave v regiónoch Horného Považia, Kysúc a Turca. Autobusy spoločnosti ročne prepravia  viac ako 24 miliónov cestujúcich a vykonajú viac ako 17 miliónov kilometrov a flotila predstavuje 290 vozidiel. Spoločnosť pravidelne investuje do modernizácie a bezpečnosti vozidiel a moderných technológii pre zvýšenie komfortu a kvality poskytovaných služieb.