Aktuality

Špeciálny režim premávania autobusov od 01. júna 2020

29.05.2020 - Čadca, Martin, Žilina

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja budú spoje prímestskej dopravy v Žilinskom regióne od 01. júna 2020 (pondelok) premávať v špeciálnom režime. V rámci špeciálneho režimu budú pridané ďalšie spoje, ktoré zabezpečia najmä prepravu žiakov do materských škôl a základných škôl.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky 18. mája 2020 povolil 4. fázu uvoľňovania protipandemických opatrení súvisiacich s COVID-19. Jedným z nich je aj otváranie materských a základných škôl od 1. júna 2020. V nadväznosti na toto uvoľnenie Žilinský samosprávny kraj rozhodol, že spoje prímestskej autobusovej dopravy budú jazdiť počas pracovných dní v špeciálnom režime, ktorý zabezpečí školskú dochádzku detí 1. až 5. ročníka základných škôl a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich. Počas pracovných dní budú v tomto novom špeciálnom cestovnom poriadku platnom od 01. júna 2020, premávať spoje s označením x a x10, pričom nebudú premávať spoje s označením x11.

Cestujúcim odporúčame, aby si overili každý jeden spoj na webovej stránke https://sadza.sk/cestovne-poriadky-primestska-doprava/ alebo prostredníctvom aplikácie UBIAN, prípadne na webovej stránke na www.ubian.sk alebo www.cp.sk kde nájdu aktuálne spoje, ktoré premávajú. Informácie o cestovaní si môžu cestujúci overiť osobne počas pracovných dní v klientskych centrách spoločnosti SAD Žilina alebo telefonicky:
- pondelok - piatok:
      o Klientske centrum AS Čadca (od 07.00 do 15.00) - 041/7330 320
      o Klientske centrum AS Martin (od 08.00 do 16.30) - 043/4134 011
      o Klientske centrum AS Žilina (od 07.00 do 15.00) 041/7330 120
      o Klientske centrum OC Mirage (od 09.00 do 20.00) 041/7330 121
- sobota – klientske centrum OC Mirage (od 09.00 do 20.00) 041/7330 121
- nedeľa – dispečing osobnej dopravy Žilina (od 04.00 do 22.30) 041/7330 111

Upozorňujeme všetkých žiakov, deti a ostatných cestujúcich, že naďalej ostávajú v platnosti preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré sú určené pre prímestskú a mestskú hromadnú dopravu v Žilinskom kraji:
- zákaz obsadiť prvú radu sediel za vodičom,
- zákaz vstupu do autobusu bez rúška, šálu či akejkoľvek vhodnej alternatívy,
- odporúčame používať rukavice alebo akýkoľvek dezinfekčný prostriedok,
- odporúčame uhradiť cestovné dopravnou kartou pred hotovosťou,
- odporúčame dobíjať kredit na dopravnú kartu prostredníctvom e-shopu.

Snahou spoločnosti SAD Žilina je zabezpečiť dopravu detí a žiakov do základných a materských škôl, a tiež zabezpečiť lepšie podmienky ostatným cestujúcim za prácou, lekármi, nákupmi a rodinou. Ďakujeme všetkým cestujúcich za ich doterajšiu ústretovosť a zodpovednosť, a všetkým žiakom prajeme príjemný návrat do školských lavíc aj napriek dodržiavaniu prísnych hygienických pravidiel.