Vyhrajte cestovanie zadarmo - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Vyhrajte cestovanie zadarmo

21.07.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Súťažiť sa dnes oplatí! Zapojte sa do súťaže s názvom Dobíjač mesiaca a môžete vyhrať cestovanie s autobusmi SAD Žilina zadarmo. Stačí mať dopravnú kartu, dobiť ju online a môžete tak získať každý mesiac 50% zo sumy, ktorú ste si naposledy dobili online na svoju dopravnú kartu. Od začiatku spustenia súťaže Dobíjač mesiaca (t. j. od septembra 2018) sa zapojilo neuveriteľných 53 613 cestujúcich.

Ako sa teda zapojiť? Stačí použiť počítač, tablet alebo smartfón, kliknúť na stránku www.sadza.sk, kde sa v pravom stĺpci nachádza červená ikonka ,,Dobiť kredit. Následne zadajte SNR číslo vašej dopravnej karty, ktoré sa nachádza na jej spodnom okraji. Potom zaplatíte online pomocou platobnej karty a kredit vám nabehne automaticky. Ak ste použili priamu platbu, tak kredit sa pripíše na vašu dopravnú kartu do 3 hodín od zakúpenia.

Podmienky súťaže:

Podmienkou zapojenia sa dgo súťaže je vlastníctvo a využívanie dopravnej karty SAD Žilina. Súťažiacim je teda každý, kto danú dopravnú kartu využíva a dobíja ju online, pričom iná podmienka zapojenia sa do súťažene nie je. Súťažiaci je vylosovaný náhodným výberom prostredníctvom nezávislého vyhodnocovacieho nástroja. Čiže nesleduje sa výška dobitého kreditu, ale ide o náhodný výber zo všetkých dobitých dopravných kariet prostredníctvom e-shopu za vytýčený kalendárny mesiac. Po identifikácií výhercu a odovzdaní výhry, ktorá predstavuje 50% zo sumy, ktorú si výherca naposledy dobil online na dopravnú kartu, je výherca následne požiadaný, aby udelil súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu. Následne osobné údaje sú uverejnené na Facebook stránke a Instagrame našej spoločnosti, pokiaľ výherca bude súhlasiť. Ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká a výhru získava ďalší vyžrebovaný náhradník, t. j. vyžrebovaný cestujúci, ktorý si dobil online vo vytýčenom období dopravnú kartu SAD Žilina.

Určite by ste mali vedieť, že maximálny kredit, ktorý si môžete nabiť na dopravnú kartu je maximálne do výšky 100 €, a zároveň nezabudnúť, že kredit nie je možné dobiť prostredníctvom zadania trvalého alebo opakovaného platobného príkazu, pretože každá objednávka má svoje jedinečné číslo, ktoré slúži ako variabilný symbol pre párovanie platieb. Tým pádom platba by tak nebola spárovaná s objednávkou a nemohla by byť zrealizovaná.

Samozrejme, dopravnú kartu si naďalej môžete dobiť aj v klientskych centrách SAD Žilina alebo priamo u vodičov. V prípade, ak máte prečerpané dáta vo svojom smartfóne či tablete, na online dobitie dopravnej karty môžete využiť aj bezplatnú Wi-Fi sieť v autobusoch.

Viac informácií o súťaži nájdete tu: https://sadza.sk/tlaciva-dokumenty/ a na Facebooku Slovenská autobusová doprava (SAD Žilina).