Zabezpečenie dochádzky žiakov do škôl počas prázdninového režimu - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Zabezpečenie dochádzky žiakov do škôl počas prázdninového režimu

20.11.2020 - Žilina

Vážení cestujúci, informujeme vás, že na základe požiadaviek obcí a škôl sú do prázdninového režimu prímestskej dopravy dodatočne zapracované nasledovné autobusové spoje a zachádzky zabezpečujúce dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň):

LinkaSpoj 
50146749zachádza aj na ZŠ Ul. Mieru
5014686zachádza aj na ZŠ Ul. Mieru
50146813zachádza aj na ZŠ Ul. Mieru
5014735,10spoje vedené v dňoch šk.vyučovania - teraz vedené naviac
5024049,10spoje vedené v dňoch šk.vyučovania - teraz vedené naviac
50240657,10spoje vedené v dňoch šk.vyučovania - teraz vedené naviac
50245842pôvodne spoj 38, nahradený spojom 42 so zachádzkou k ZŠ Lešná, Polgrúň)
5064029spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640212spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5064034spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640311spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640813spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640820spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
506408531spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640917spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640924spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50640928spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
506409554spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5064154zachádza aj na ZŠ Benice
50641511spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50641512spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50641513zachádza aj na ZŠ Benice
5094021spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5094022spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
5094059spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50940742spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
50940743spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac
51141321zachádza k ZŠ Dolná Tížina
511418128zachádza na Gbeľany, kult. dom (do 18.11.2020)
51141849zachádza na Gbeľany, kult. dom (do 18.11.2020)
51141821,36spoje vedené v dňoch šk. vyučovania - teraz vedené naviac (od 19.11.2020)
51143117pôvodne spoj 127, nahradený spojom 17 so zachádzkou k ZŠ Rajecké Teplice
511431126pôvodne spoj 26, nahradený spojom 126 so zachádzkou k ZŠ Rajecké Teplice
511431114zachádza aj k ZŠ Rajecké Teplice
51143213spoj vedený v dňoch šk. vyučovania - teraz vedený naviac

Ostatné spoje prímestskej dopravy jazdia počas pracovných dní bez zmeny – t.j. prázdninový režim až do 12.12.2020

V prípade ďalších zmien budeme cestujúcu verejnosť bezodkladne informovať na sociálnych sieťach a webovej stránke www.sadza.sk