Rok 2020 v SAD Žilina - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Rok 2020 v SAD Žilina

23.03.2021 - Žilina, Martin, Čadca

Napriek tomu, že minulý rok sa niesol v znamení pandémie koronavírusu,  spoločnosť SAD Žilina spomína na niektoré príjemné okamihy a významné udalosti, ktoré sa udiali práve v roku 2020.

Novoročná kapustnica: v dňoch od 13. do 15. januára 2020 spoločnosť SAD Žilina pripravila pre všetkých svojich zamestnancov Novoročnú kapustnicu, kde si každý zamestnanec prevzal pamätnú medailu, ako prejav vďaky za lojalitu a pracovný výkon v spoločnosti SAD Žilina.

Valentín v autobuse: dňa 14. februára v autobusoch spoločnosti SAD Žilina prebiehala obľúbená Valentínska výzva, počas ktorej boli odkazy pre zamilovaných odkomunikované na LCD obrazovkách zabudovaných v nových autobusoch.

Marec mesiac knihy: spoločnosť SAD Žilina počas mesiaca Marec pripravila pre svojich cestujúcich súťaž na sociálnych sieťach Facebook a Instagram o tri darčekové poukážky na nákup do kníhkupectva Martinus.

Jánošíkove dni:  minulý rok sa uskutočnili tradičné Jánošikové dni v Terchovej s redukovaným programom, počas ktorého cestujúci spoločnosti SAD Žilina mohli zažiť prvýkrát ,,hrajúce“ autobusové zastávky a  jazdu historickým autobusom Karosa ŠD 11.

Jazda bez nehody: spoločnosť SAD Žilina ,,stihla“ slávnostne oceniť svojich najskalnejších vodičov, ktorí mali odjazdené roky, tisíce a milióny kilometrov bez nehody. Výnimočnosťou tejto slávnostnej udalosti boli sklenené plakety pre vodičov, ktoré nahradili zlaté spony, ktoré boli dovtedy odovzdávané.

Školenie vodičov:  drvivá väčšina vodičov spoločnosti SAD Žilina absolvovala školenie zamerané na dopravné a technické predpisy, prvú pomoc a psychológiu. Cieľom školenia bolo, aby vodiči dosahovali čo najlepšie výsledky, pre­tože spokojný cestujúci je základom bezpečnej a ničím nerušenej jazdy.  Žiaľ, pre nástup pandémie sa muselo toto školenie nečakane prerušiť.

Do práce na bicykli:  spoločnosť SAD Žilina sa zapojila do kampane s názvom Do práce na bicykli, nakoľko jej záleží na udržateľnej mobilite, už po štvrtýkrát. V roku 2020 bojovalo 14 zamestnancov v štyroch tímoch.

Letná univerziáda – v roku 2020 spoločnosť SAD Žilina  podporila Letnú univerziádu, ktorá bola udalosťou pre Žilinskú univerzitu v Žiline, trojdňovou prepravou účastníkov univerziády.

Zmena tarify v prímestskej doprave - od 1. októbra 2020 došlo k zmene tarify prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom kraji, ktorá upravila spôsob výpočtu cestovného a zjednotila poskytované zľavy. Tarifa  sa zmenila na kilometrickú, vďaka čomu teraz cestujúci platia len sumu, ktorú reálne precestujú a využívajú prestupný lístok do 30. minút.

Cyklobusová sezóna 2020 – Minuloročná cyklobusová sezóna začala v dôsledku pandémie koronavírusu o mesiac neskôr. Napriek omeškaniu sa týmto špeciálnym autobusom darilo a celkovo spoločnosť SAD Žilina  v roku 2020 prepravila 1 838 bicyklov a 9 872 cestujúcich.

Európsky týždeň mobility -  spoločnosť SAD Žilina počas Európskeho týždňa mobility umožnila cestujúcim si vybaviť novú dopravnú kartu bezplatne. Počas tohto obdobia spoločnosť vydala až 1 128 nových dopravných kariet.

Audit –  spoločnosť SAD Žilina prešla recertifikáciou  integrovaného manažérskeho systému (EN ISO 9001:2015  a EN ISO 14001:2015) a získala certifikáciu splnenia požiadaviek normy ISO 45001:2018. Externí audítori vyslovili uznanie a obdiv nad prácou a snahou dosiahnuť spoločný cieľ spoločnosti, ktorým je prosperujúca spoločnosť a spokojný zákazník.

Terapeutická zastávka - dňa 20. novembra 2020 namontovala spoločnosť SAD Žilina v exteriéri Centra sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove označník fiktívnej autobusovej zastávky a tabule príchodov a odchodov autobusových spojov.

Nákup nových autobusov – v roku 2020 spoločnosť SAD Žilina posilnila vozidlový park o 31 nových autobusov Iveco Crossway. Novinkou sú USB porty vo všetkých vozidlách a automatická prevodovka v dvoch autobusoch.