Samosprávy na Slovensku potrebujú pomoc od štátu - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Samosprávy na Slovensku potrebujú pomoc od štátu

26.04.2021 - Žilina, Martin, Čadca

V posledných dňoch sme boli svedkami štrajkových akcií organizovaných dopravnými podnikmi, ktoré zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu v najväčších slovenských mestách.

„Táto aktivita však nie je reakciou na neprimerané podmienky vykonávanej práce zo strany odborov alebo zamestnancov. Je to vyjadrenie akútnej potreby pomoci štátu pre udržanie ich prevádzky.“ – komentuje Marek Modranský, predseda Inštitútu verejnej dopravy, ktorý je zároveň zástupcom prestížnej celosvetovej organizácie UITP (Union Internationale des Transport Publics) so sídlom v Bruseli.

Pandemické opatrenia už rok výrazne priamo obmedzujú mobilitu ľudí. Krátkodobo na to vedeli reagovať aj samosprávy ako objednávatelia výkonov vo verejnom záujme v prímestskej doprave a MHD. Obmedzovali školské spoje alebo spoje jazdili ako počas víkendov. Okamžite dopravcovia začali s viacerými hygienickými opatreniami (pravidelné dezinfekcie vozidiel, ochranné pomôcky pre cestujúcich a osádky). Zatiaľ nie sú známe žiadne prípady nakazenia v autobusoch. Početné zmeny v základných nastaveniach a opatreniach však nedovolia dopravným spoločnostiam trvale upraviť aj svoje technické zázemie, počty dopravných prostriedkov, pretože celú túto zostavu (vozidlá, vodiči, ai.) majú pripravené počas celého roka akoby „v zálohe“, aby pri ďalšej zmene a uvoľnení opatrení boli okamžite schopní zabezpečiť plnú prevádzku.

Pamätajme, že okrem mimoriadnych zásahov a pandemických opatrení stále platia aj ostatné štandardné zákony a povinnosti pre dopravcu zabezpečiť dopravnú obslužnosť danej oblasti (mesto, kraj), a objednávateľ má prípadnú stratu pri týchto výkonoch dorovnávať.

Vo verejnej doprave sú ceny cestovného regulované tarifou, ktorú určuje objednávateľ (príslušné mesto, kraj), aby cestujúcim mohli poskytnúť viaceré zľavy. Výnosy z tržieb z cestovného tak dosahujú maximálne 40% všetkých nákladov na zabezpečenie tejto služby. Rozdiel musí doplácať dopravcovi mesto/kraj.

Tým, že od prvých pandemických opatrení sa výrazne obmedzila mobilita ľudí, resp. kvôli preventívnych opatreniam mnohí presadli do áut, klesli aj výrazne tržby z cestovného. Ich pokles je viac ako 30 %. Samosprávy však majú vo svojich rozpočtoch len obmedzené zdroje na krytie týchto výpadkov. „ V MHD Martin dosiahol úbytok tržieb za rok 2020 viac ako 800tis. €, v prímestskej doprave bol pokles tržieb za rok 2020 o viac ako 2,5 mil. €. Situácia v tomto roku je ešte zložitejšia, pričom tieto výpadky nám, museli vykryť objednávatelia výkonu vo verejnom záujme zo svojich rozpočtov“, uviedol Peter Pobeha, generálny riaditeľ spoločnosti SAD Žilina, a.s.

Pre každú samosprávu sú tieto straty ťažko riešiteľné z vlastného rozpočtu. Redukcia výkonov nepomôže a vo viacerých prípadoch sa ani nedá vykonať, pretože verejná doprava je služba pre zabezpečenie dopravy všetkých kategórií cestujúcich, t.j. najmä detí, žiakov, študentov, pracujúcich a dôchodcov. Tieto spoje neustále využíva vždy nejaká časť z uvedených skupín cestujúcich.

„Je potrebné, aby štát zaujal zodpovedný prístup rovnako aj k tejto oblasti tak, ako zaujal k oblasti všeobecných pandemických opatrení  a ochrany verejného zdravia.  Verejná doprava je služba, ktorá má tvoriť v budúcnosti základný pilier pre udržateľnú dopravu, utlmenie individuálnej motorovej dopravy a má pomáhať chrániť životné prostredie v mestách. Cestujúca verejnosť potrebuje verejnú dopravu, a je preto žiadúce zabezpečiť aj jej primeranú stabilitu. Samosprávy už urobili to, čo bolo v ich možnostiach, adekvátne prispôsobovali výkony, ako aj náklady počas hlavných pandemických periód.

Štát by mal vyčleniť pre samosprávy potrebné zdroje na udržanie verejnej dopravy, pretože za túto oblasť zodpovedá napriek tomu, že podľa aktuálnej legislatívy sú objednávateľom týchto služieb VÚC a mestá. V iných krajinách EÚ dokázali nájsť cestu ako zahojiť tieto rany v sektore, preto si zoberme príklad, aby sme to neľutovali v ďalších rokoch. Ak sa ľudia znovu naučia jazdiť len autami, tak tu budeme mať v ďalšom období omnoho väčšie problémy a omnoho vyššie náklady na investície pre zmenu týchto nežiadúcich  dopravných návykov“ – zdôraznil Marek Modranský, predseda Inštitútu verejnej dopravy.

Mgr. Marek Modranský