Zmluvná doprava dáva zamestnávateľom stabilitu - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Zmluvná doprava dáva zamestnávateľom stabilitu

25.05.2021 - Žilina, Martin, Čadca

Kvalitné a dobre vybavené autobusy, zodpovedný prístup vodičov i dispečerov, dlhoročná spoľahlivosť a zefektívňovanie autobusovej dopravy. Najmä pre tieto vysoké kvality služieb si zamestnávatelia čoraz častejšie vyberajú našu spoločnosť  na výkon zmluvnej prepravy.

Stovky zamestnancov v aktuálne šiestich výrobných prevádzkach na severnom Slovensku cestujú do práce našimi autobusmi bezpečne a pohodlne.

V čom je konkurenčná výhoda našej spoločnosti v poskytovaní zmluvnej prepravy zamestnancov?

Už od roku 1949 naša spoločnosť pôsobí na dopravnom trhu a patrí k najvýznamnejším autobusovým dopravcom na Slovensku. Sme profesionáli v poskytovaní služieb prepravy osôb a sme držiteľom certifikátu podľa normy ISO 9001: 2008  od roku 2006. Uvedomujeme si, že za rýchlym rozvojom firiem v počte zamestnancov zaostáva rozvoj infraštruktúry, a to nedostatočnou kapacitou parkovacích plôch a prístupových komunikácií. Preto naša spoločnosť okrem prímestskej a mestskej hromadnej dopravy poskytuje možnosť zmluvnej prepravy zamestnancov pre zamestnávateľov. Našou snahou je neustále svojim zodpovedným prístupom zo strany riadiacich pracovníkov, dispečerov a vodičov potvrdiť svoje vysoké kvality aj v oblasti zmluvnej dopravy.

Môžu zamestnávatelia  získavať informácie z jazdy autobusov?

Naša spoločnosť ponúka pri výkone zmluvnej prepravy zamestnancov, komplexný systém monitorovania autobusov a evidencie zamestnancov a ich jázd. Autobusy sú monitorované prostredníctvom GPS, pričom všetky údaje sa online odosielajú do dispečerského programu.  Toto všetko zabezpečuje elektronická pokladňa v autobuse.  Vieme online komunikovať s vodičmi,  v prípade potreby zmeny trasy, či už prostredníctvom hlasovej a SMS komunikácie cez pokladňu. Dispečer reálne vidí všetky autobusy na trase a aby vedel okamžite reagovať farebne ho systém upozorňuje na problémy, ktoré nastanú na cestách.  Okrem toho v danom momente vidí aj aktuálny počet cestujúcich v autobuse. Dispečing našej spoločnosti funguje 24 hodín denne a plne sleduje celý dopravný proces.

Aký komfort v autobusoch, môžu pociťovať zamestnanci cestou do práce?

Poskytujeme služby tými najmodernejšími autobusmi, kde štandardným autobusom je autobus Iveco Crossway. Naša spoločnosť má garantovaný servis priamo od výrobcu v autorizovanom servisnom stredisku. Okrem toho, naša spoločnosť v dôsledku zvýšenia preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19 neustále zabezpečuje dezinfekciu všetkých autobusov. Dezinfekcia je vykonaná metódou elektrostatického postrekovania. Do vnútorných priestorov autobusov sa rozpráši elektrostatický roztok, ktorý má, oproti iným dezinfekciám, ktoré sa bežne v autobusoch používajú, lepšiu priľnavosť kvapaliny k povrchu. Dôvodom, prečo sa spoločnosť rozhodla práve pre túto metódu dezinfekcie je, že sa považuje za vysoko a dlhodobo účinnú a zabráni najmä šíreniu nebezpečných vírusových ochorení, baktérií či chrípkovej epidémii. Dôkladná dezinfekcia v jednom autobuse trvá približne do 30 minút. Okrem toho prebieha kompletné ručné čistenie autobusov a dezinfekcia, v rámci bežného pravidelného čistenia autobusov. Vodiči sú tiež vybavení ochrannými rúškami, dezinfekčnými gélmi a rukavicami. Neustále sa snažíme prijímať radikálne preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19, ktoré majú chrániť cestujúcich a samotných vodičov pred nákazou.

Vozidlá sú vybavené klimatizáciou, Wi-fi routerom, ktorý poskytuje bezplatné 4G pripojenie a širokouhlú informačnú obrazovku, ktorá prináša pre cestujúcich dopravné informácie, ako sú trasa autobusu, najbližšie zastávky, čas dojazdu a informácie pre zamestnancov o ostatných produktoch a službách našej spoločnosti.

Každý autobus, ktorý vykonáva zmluvnú prepravu má elektronickú tabuľu, na ktorej svieti smer trasy, v tomto prípade názov výrobného závodu do ktorého smeruje. Taktiež môžete stretnúť autobus, ktorý je okrem toho označený aj HP doskou alebo magnetickou fóliou, ktorá je za sklom predného/zadného okna autobusu.

Zamestnanci, ktorí využívajú prepravu zmluvnými autobusmi, musia mať ,,zamestnaneckú dopravnú kartu“? 

V rámci poskytovaných služieb naša spoločnosť vybavuje zamestnancov zákazníka dopravnými kartami, ktoré umožňujú prehľadnú evidenciu, ako využívajú prepravu do práce zamestnanci. Mesačne zasielame export dát, ktoré obsahujú všetky prepravy zamestnancov. Tento export je dôležitý v prípade, ak si zamestnávateľ uplatňuje časť nákladov u zamestnanca, čím spĺňa zákonné povinnosti.

Jednotlivá dopravná karta je vydaná len na konkrétneho zamestnanca a je neprenosná. Zamestnanec môže svoju zamestnaneckú dopravnú kartu použiť aj ako elektronickú peňaženku vo všetkých prímestských spojoch a spojoch MHD Martin a Vrútky, MHD Čadca a MHD Kysucké Nové Mesto.

Stretávame sa s netradičnými požiadavkami zamestnávateľov?

Zvyčajne nie. Zamestnávatelia predkladajú podklady na prepravu zamestnancov do práce a späť, na základe ktorých sa vytvorí rámcový cestovný poriadok. Do cestovného poriadku v prípade požiadaviek je možné zapracovať ktorúkoľvek autobusovú zastávku na trase, nakoľko naša spoločnosť má oprávnenie zastavovať na všetkých autobusových zastávkach na trase.

Pre ktoré priemyselné parky zabezpečujeme zmluvnú dopravu?

Návoz zamestnancov do/z práce robíme pre niekoľko výrobných závodov. Určite sú to významní zamestnávatelia z regiónu, ktorí potrebujú garanciu, že ich zamestnanci prídu do práce načas a bezpečne.

Prečo by mali zamestnávatelia uvažovať o benefite prepravy zamestnancov do práce autobusom?

Určite je dôležité si uvedomiť, že zamestnanci majú na výber či pôjdu autobusom alebo osobným automobilom. U väčšiny má väčšie benefity autobus. Veľa zamestnávateľov zistilo, že zamestnanci sú po práci, ktorá niekedy trvá aj 12 hodín, unavení a veľakrát šoférovanie po takejto dlhej zmene je vyčerpávajúce, hlavne pri dlhších trasách. Viackrát sa stali prípady, že zamestnanec hlavne po nočnej zmene dostal mikrospánok. V autobuse si  zamestnanec dokáže počas cestovania oddýchnuť, dokonca aj pospať.
Druhou, dôležitou vecou je budovanie parkovísk, ktoré musí zamestnávateľ pre zamestnancov vybudovať. A to znamená, nielen nákup nových pozemkov a ich výstavba, ale aj následná údržba. Na toto, ešte nadväzuje aj zahlcovanie ciest pri odjazde a príjazde z/do výrobného závodu, čo taktiež spôsobuje meškanie zamestnancov do práce.

Samozrejme je potrebné brať do úvahy aj ekologické hľadisko. Práve preferencia hromadnej prepravy osôb je považovaná za ekologický krok. A o to viac, keď si zamestnávateľ objedná takúto prepravu u spoločnosti, ktorá používa nové a moderné autobusy,  spĺňajúce tie najvyššie ekologické štandardy.