Meškania spojov prechádzajúcich cez Košťany nad Turcom - Slovenská autobusová doprava Žilina

Mimoriadne udalosti

Meškania spojov prechádzajúcich cez Košťany nad Turcom

24.11.2021 - Turiec

Pre dopravnú nehodu a rozsiahle kolóny meškajú všetky spoje z Martina prechádzajúce hlavným ťahom v Košťanoch nad Turcom meškajú cca 30 min. Spoj smerom späť do Martina meškajú cca 15 min.