Obmedzenia

Hričovské Podhradie, Medziskalie

10.01.2024 - Žilina

Z dôvodu mimoriadnej situácie a bezpečnosti v Obci Hričovské Podhradie, Medziskalie bude zástavka presunutá o 50 metrov nižšie smerom do Žiliny