Obmedzenia

Obmedzenie dopravy v úseku Žilina - Kysucké Nové Mesto

07.06.2024 - Žilina

Z dôvodu stavebných prác na Radoľskej križovatke, môže dochádzať k meškaniu spojov prímestskej autobusovej dopravy v úseku Žilina - Kysucké Nové Mesto. V dňoch od 7.6.do 16.6.2024