Z dôvodu stavebných prác na komunikácií bude dňa 14.11.20 zastávka Žilina, Mliekarne posunutá v smere do Rajca cca o 30 m. Spoje budú zastavovať na dočasnej zastávke MHD Žilina. - Slovenská autobusová doprava Žilina

Obmedzenia

Z dôvodu stavebných prác na komunikácií bude dňa 14.11.20 zastávka Žilina, Mliekarne posunutá v smere do Rajca cca o 30 m. Spoje budú zastavovať na dočasnej zastávke MHD Žilina.

13.11.2020 - Žilina

Z dôvodu stavebných prác na komunikácií bude dňa 14.11.20 zastávka Žilina, Mliekarne posunutá v smere do Rajca cca o 30 m. Spoje budú zastavovať na dočasnej zastávke MHD Žilina.