Rekonštrukcia mostu Vranie/Brodno - Slovenská autobusová doprava Žilina

Obmedzenia

Rekonštrukcia mostu Vranie/Brodno

13.10.2021 - Žilina

V dňoch 13.10.2021 až 30.11.2021 bude prebiehať rekonštrukcia dočasného premostenia rieky Kysuca medzi cestami I/11 a III/2095 (medzi obcami Vranie a Brodno). Most bude počas rekonštrukcie úplne uzatvorený. Z dôvodu veľkej intenzity dopravy predpokladáme, že v úseku medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom budú vznikať výrazné meškania spojov prímestskej autobusovej dopravy.